Forvaltningsdatabasen

Ekstraordinær import frukt, grønnsaker til Nord-Norge

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekstraordinær import frukt, grønnsaker til Nord-Norge" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekstraordinær import frukt, grønnsaker til Nord-Norge
Utvalgsnummer: 11048000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 15.12.1968 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Utvalget har som oppgave å informere Importrådet og Landbruksdeåartementet om forsyninstsituasjonen av frukt og grønnskaer i de 3 nordligste fylker, og eventuelt legge fram begrunnet forslag til ekstraordinær suppleringsimport hvorav framgår kvantum og im
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 4 0 2 0
1981 Landbruksdepartementet 5 0 2 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Bård Stenersen 1 1804 Salgsdisponent Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Leder Rolf Nymo 1 1901 Disponent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kåre Dølvik 1 1902 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Olav Aakre 1 1902 Grosserer Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Frank Knutsen 1 2012 Heimkonsulent Av departement 1970 1970