Forvaltningsdatabasen

Utvalg for gjødsel- og jordforbedringsmidler m.v.

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for gjødsel- og jordforbedringsmidler m.v." fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for gjødsel- og jordforbedringsmidler m.v.
Utvalgsnummer: 11051000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 13.03.1975 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Utvalget skal være rådgivende organ i forbindelse med faglige avgjørelser av lov og forskrifter om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v. Utvalget har 3 medlemmer og med bare en vararepresentant.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 3 0 4 0
1981 Landbruksdepartementet 3 3 4 12288
1982 Landbruksdepartementet 3 3 2 7691 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 3 3 3 18051 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 3 3 4 6433 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 3 3 4 10324 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 3 3 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Erling R. Strømme 1 214 Professor 1970
1980 Vanlig varamedlem Ivar Aasen 1 214 Amanuensis 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Sandved 1 301 1970
1980 Vanlig medlem Asbjørn Sorteberg 1 622 Professor 1970
1980 Vanlig medlem Olav Ausland 1 626 Statskonsulent 1970
1980 Vanlig varamedlem Gudmund Balvoll 1 721 Fylkesgartner 1970
1981 Vanlig varamedlem Ivar Aasen 1 214 Amanuensis 1970
1981 Vanlig medlem Erling R. Strømme 1 214 Professor 1970
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Sandved 1 301 1970
1981 Vanlig medlem Asbjørn Sorteberg 1 622 Professor 1970
1981 Vanlig medlem Olav Ausland 1 626 Statskonsulent 1970
1981 Vanlig varamedlem Gudmund Balvoll 1 721 Fylkesgartner 1970
1984 Vanlig medlem Gerd Guren 2 104 Ringleder Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gotfred Uhlen 1 214 Forsøksleder Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ivar Aasen 1 214 Amanuensis Av departement 1970 1970
1984 Leder Erling R. Strømme 1 214 Professor Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Gerd Guren 2 104 Ringleder Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gotfred Uhlen 1 214 Forsøksleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gerd Guren 2 104 Ringleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gotfred Uhlen 1 214 Forsøksleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gerd Guren 2 104 Ringleder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Gotfred Uhlen 1 214 Forsøksleder Av departement 1970