Forvaltningsdatabasen

Utviklingsfondet for skogbruket

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utviklingsfondet for skogbruket" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utviklingsfondet for skogbruket
Utvalgsnummer: 11063000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 09.05.1977 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Fondets midler skal nyttes til fremme av forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt til andre tiltak av interesse for skogbruksforskningen. Vedtekter for Utviklingsfondet fastsatt ved kgl.res. av 25. februar 1977.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 4 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 5 4 4 0 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 5 4 3 14000 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 4 3 4 34566 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 4 3 4 38439 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 4 3 4 33000 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 4 3 4 71600 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 4 3 0 0
1988 Landbruksdepartementet 4 3 4 61165
1989 Landbruksdepartementet 4 3 4 52478
1990 Landbruksdepartementet 4 3 4 56818
1991 Landbruksdepartementet 4 3 3 7134118
1992 Landbruksdepartementet 4 3 4 112965
1993 Landbruksdepartementet 4 3 4 49964
1994 Landbruksdepartementet 4 3 2 44414
1995 Landbruksdepartementet 4 3 4 98482
1996 Landbruksdepartementet 5 5 4 81698
1997 Landbruksdepartementet 5 5 6 96821
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Hans Kristian Seip 1 214 Skogdirektør
1980 Vanlig medlem Else Myhren Repål 2 217 Stortingsrepresentant Av departement
1980 Vanlig varamedlem Per Olaf Krog 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ove Munthe-Kaas 1 536 Nestformann Av departement
1980 Vanlig varamedlem Astrid Johnsrud 2 605 Bonde
1980 Vanlig varamedlem Jon Lykke 1 1721 Disponent Av departement
1981 Leder Hans Kristian Seip 1 214 Skogdirektør
1981 Vanlig medlem Else Myhren Repål 2 217 Stortingsrepresentant Av departement
1981 Vanlig medlem Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Olaf Krog 1 301 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ove Munthe-Kaas 1 536 Nestformann Av departement
1981 Vanlig varamedlem Astrid Johnsrud 2 605 Bonde
1981 Vanlig varamedlem Jon Lykke 1 1721 Disponent Av departement
1982 Vanlig varamedlem Per Stamnes 1 0 Direktør Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Oluf Aalde 1 214 Underdirektør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Administrerende Av departement 1970
1982 Leder Hans Kristian Seip 1 214 Skogdirektør 1970 1970
1982 Vanlig medlem Per Olaf Krog 1 301 Direktør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Asbjørn Næss 1 301 Fylkesskogmester Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Skogbruker Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Haakon G.a. Mathiesen 1 430 Forstekandidat Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Liv Rigmor Sølland 2 612 Herredsskogsmest Av departement 1970
1983 Leder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Asbjørn Næss 1 301 Fylkesskogmester Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Gårdbruker Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Liv Rigmor Sølland 2 612 Herredsskogsmeste Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Stamnes 1 1702 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Asbjørn Næss 1 301 Statskonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Gardbruker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Stamnes 1 605 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Liv Rigmor Sølland 2 612 Herredsskogsmeste Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Asbjørn Næss 1 301 Statskonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Gardbruker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Liv Rigmor Sølland 2 502 Herredsskogmester Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Stamnes 1 605 Disponent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Næss 1 301 Statskonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Gardbruker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Liv Rigmor Sølland 2 502 Herredsskogmester Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Stamnes 1 605 Disponent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1987 Leder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør I kraft av stilling 1970 1970
1987 Vanlig medlem Milian Ødegaard 1 221 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Gardbruker Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Liv Rigmor Sølland 2 502 Herredsskogmest Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Ragnar M. Næss 1 912 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Milian Ødegaard 1 221 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ragnar M. Næss 1 912 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Milian Ødegaard 1 221 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Rolf Hatlinghus 1 612 Skogsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ragnar M. Næss 1 819 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Milian Ødegaard 1 221 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Rolf Hatlinghus 1 612 Skogsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ragnar M. Næss 1 819 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Milian Ødegaard 1 221 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Rolf Hatlinghus 1 612 Skogsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ragnar M. Næss 1 819 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sverre Thoresen 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Erik Toverud 1 221 Skogsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Milian Ødegaard 1 221 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Liv Marit Strupstad 2 236 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Rolf Hatlinghus 1 612 Skogsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ragnar M. Næss 1 819 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Morten Muus Falck 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Sverre Thoresen 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Erik Toverud 1 221 Skogsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Milian Ødegaard 1 221 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Liv Marit Strupstad 2 236 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Morten Muus Falck 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Arne Røri 1 211 Adm Direktør Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Sverre Thoresen 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Erik Toverud 1 221 Skogsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Liv Marit Strupstad 2 236 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Morten Muus Falck 1 1601 Adm Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Arne Rørå 1 211 Adm. Direktør Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Sverre Thoresen 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Erik Toverud 1 221 Skogsjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Knut Øistad 1 231 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Liv Marit Strupstad 2 236 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Morten Muus Falck 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sverre Thoresen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Erling Bergsaker 1 220 Skogsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Erik Toverud 1 221 Skogsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Knut Øistad 1 231 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Liv Marit Strupstad 2 236 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Skogeier Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Erik Bjorå 1 213 Spesialrådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Sverre Thoresen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Erling Bergsaker 1 220 Skogsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Erik Toverud 1 221 Skogsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Knut Øistad 1 231 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Liv Marit Strupstad 2 236 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Skogeier Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste Av departement 1970