Forvaltningsdatabasen

Nordisk samarbeidsorgan same- og reindriftspørsmål

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nordisk samarbeidsorgan same- og reindriftspørsmål" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nordisk samarbeidsorgan same- og reindriftspørsmål
Utvalgsnummer: 11081000
Opprettelsesmåte: Ved kronprinsregentens resolusjon
Opprettelsesår: 1964
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 26.06.1964 ved Kronprinsregentens resolusjon.
Mandat:
For den norske delegasjons vedkommende. Samarbeidsorganet er opprettetpå grunnlag av Nordisk Råds rekommandasjon nr. 13/62 ogStortingsmelding nr. 21 for 1962-63. Organet består av en finsk, ennorsk og en svensk delegasjon. Møter og befaringer holdes vekse
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 3 0
1981 Landbruksdepartementet 5 0 3 43000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Jon Chr. Løken 1 220 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Odd Kristian Strøm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Leder Karl Normann 1 301 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Vanlig medlem Aud Renander 2 1635 Reineier Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Av departement 1970 1970
1981 Leder Karl Normann 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jon Chr. Løken 1 220 Underdirektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 235 Departementsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Aud Renander 2 1635 Husmor/Reineier 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Dag Finn Killi Lenvik 1 1640 Reindriftsagronom Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindreftssfef Av departement 1970 1970