Forvaltningsdatabasen

Sakkyndig utvalg for kontroll/godkjenning plastdrenrør

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sakkyndig utvalg for kontroll/godkjenning plastdrenrør" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sakkyndig utvalg for kontroll/godkjenning plastdrenrør
Utvalgsnummer: 11097000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1967
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 04.01.1967 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Utvalgets
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 3 0 1 0
1981 Landbruksdepartementet 3 0 2 9200
1982 Landbruksdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 0 0 6 0 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 0 0 1 2018 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Erling Harildstad 1 211 Statskonsulent 1970
1980 Vanlig medlem Normann Bergem 1 301 Sivilingeniør 1970
1980 Vanlig medlem Rolf Bjerke 1 602 Fylkesagronom 1970
1981 Vanlig medlem Erling Harildstad 1 211 Statskonsulent 1970
1981 Vanlig medlem Normann Bergem 1 301 Sivilingeniør 1970
1981 Vanlig medlem Rolf Bjerke 1 602 Fylkesagronom 1970
1983 Vanlig medlem Erling Harildstad 1 211 Statskonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Peder Hove 1 214 Amanuensis Av departement 1970
1983 Leder Rolf Bjerke 1 602 Fylkesagronom 1970
1984 Vanlig medlem Peder Hove 1 214 Amanuensis Av departement 1970
1984 Leder Rolf Bjerke 1 602 Fylkesagronom 1970
1985 Vanlig medlem Peder Hove 1 214 Amanuensis Av departement 1970
1985 Leder Rolf Bjerke 1 602 Fylkesagronom 1970