Forvaltningsdatabasen

Rådet for Statens Landbruksbank

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Statens Landbruksbank" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Statens Landbruksbank
Utvalgsnummer: 11107100
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 1981 av Stortingsvedtak i henhold til lov om Statenslandbruksbank av 5. februar 1965.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Landbruksdepartementet 0 0 1 25000
1983 Landbruksdepartementet 0 0 1 36464 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 0 0 1 40191 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 0 0 1 37968 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 0 0 1 50424 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 0 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Vanlig varamedlem Knut Borgen 1 227 Gårdbruker
1983 Vanlig varamedlem Knut Borgen 1 227 Gårdbruker
1984 Vanlig varamedlem Knut Borgen 1 227 Gårdbruker
1985 Vanlig varamedlem Knut Borgen 1 227 Gårdbruker
1986 Vanlig varamedlem Berge Furre 1 301 Dosent Av Stortinget 1970
1986 Vanlig varamedlem Åse-Marit Dobloug 2 412 Husmor Av Stortinget
1986 Vanlig varamedlem Helga Garborg 2 1119 Lærer Av Stortinget 1970
1986 Vanlig varamedlem Lars Storhaug 1 1120 Bonde Av Stortinget
1986 Vanlig varamedlem Håkon Rege 1 1124 Gårdbruker Av Stortinget 1970
1986 Vanlig medlem Oddmund L. Soldal 1 1238 Pensjonist 1970
1986 Vanlig medlem Gunvor Grov 2 1417 Distriktstannlege Av Stortinget
1986 Vanlig medlem Arvid Medli 1 1841 Bonde Av Stortinget 1970
1986 Vanlig medlem Steinar Hansen 1 1860 Bonde Av Stortinget
1987 Vanlig varamedlem Berge Furre 1 301 Dosent Av Stortinget 1970
1987 Vanlig varamedlem Åse-Marit Dobloug 2 412 Husmor Av Stortinget
1987 Vanlig varamedlem Helga Garborg 2 1119 Lærer Av Stortinget 1970
1987 Vanlig varamedlem Lars Storhaug 1 1120 Bonde Av Stortinget
1987 Vanlig varamedlem Håkon Rege 1 1124 Gårdbruker Av Stortinget 1970
1987 Vanlig medlem Oddmund L. Soldal 1 1238 Pensjonist 1970 1970
1987 Vanlig medlem Gunvor Grov 2 1417 Distriktstannle Av Stortinget
1987 Vanlig medlem Arvid Medli 1 1841 Bonde Av Stortinget 1970
1987 Vanlig medlem Steinar Hansen 1 1860 Bonde Av Stortinget