Forvaltningsdatabasen

Styret for Nordisk genbank

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Nordisk genbank" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Nordisk genbank
Utvalgsnummer: 11115000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 09.08.1980 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Innsamling og oppbevaring av genmateriale for plantevekster.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Landbruksdepartementet 1 1 3 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig varamedlem Arne Wold 1 214 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Leif Robert Hansen 1 214 Seksjonsleder Av departement 1970 1970