Forvaltningsdatabasen

Vurdering av fellesseterplan - Dovre kommune

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Vurdering av fellesseterplan - Dovre kommune" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Vurdering av fellesseterplan - Dovre kommune
Utvalgsnummer: 11123000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 21.05.1981 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Utvalget skal vurdere felt 2 i arealdisponeringsplan for Kvitdaleni Hjerkinn fjellstueutmål, Dovre kommune.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Landbruksdepartementet 3 0 2 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Hellik Granstuen 1 220 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Tor M. Bratberg 1 401 Fylkeslandbrukssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ivar Råstad 1 502 Fylkesagronom Av departement 1970 1970