Forvaltningsdatabasen

Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd
Utvalgsnummer: 11132000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1986 ved kongelig resolusjon i henhold til vedtekterfor NLVF vedtatt ved kgl. res. 30.08.85
Mandat:
Styret er NLVF's utøvende organ og forvalter de midler som stilles tildisposisjon for NLVF's virksomhet. Styret har ansvar for tilsattpersonale. Styret har videre ansvar for NLVF's interne organisering,utarbeider planer for tidsbegrensede forsknings- ogr
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Landbruksdepartementet 5 5 14 275843 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 5 5 10 336379
1988 Landbruksdepartementet 5 5 11 369776
1989 Landbruksdepartementet 5 5 11 271485
1990 Landbruksdepartementet 5 5 9 308719
1991 Landbruksdepartementet 5 5 19 152162
1992 Landbruksdepartementet 5 5 7 241686
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1986 Vanlig varamedlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Roar Moe 1 214 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 220 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Karen Sogn 2 728 Bonde I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Jonas Ystaas 1 1231 Forsker I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde I statsråd 1970
1986 Leder Oddbjørn Nordset 1 1721 Fylkeslandbrukssj I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssj I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Roar Moe 1 214 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 220 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Karen Sogn 2 728 Bonde I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Jonas Ystaas 1 1231 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde I statsråd 1970
1987 Leder Oddbjørn Nordset 1 1721 Fylkeslandbruks I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssj I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Roar Moe 1 214 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 220 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Karen Sogn 2 728 Bonde I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Jonas Ystaas 1 1231 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde I statsråd 1970
1988 Leder Oddbjørn Nordset 1 1721 Fylkeslandbruks I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssj I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Roar Moe 1 214 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 220 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Karen Sogn 2 728 Bonde I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Jonas Ystaas 1 1231 Forsker I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Herredsagronom I statsråd 1970
1989 Leder Oddbjørn Nordset 1 1721 Fylkeslandbruks I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tove Fjeld 2 213 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Gerd Vegarud 2 213 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssj I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Roar Moe 1 214 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Nestleder Hans Kolbein Dahle 1 220 Professor I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Karen Sogn 2 728 - I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Martha Jakobsen Ulvund 2 1102 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Gjerdrem 2 1114 Adjunkt I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jonas Ystaas 1 1231 Forsker I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jørgen Amdam 1 1519 Høgskoledosent I statsråd 1970
1990 Leder Oddbjørn Nordset 1 1721 Fylkeslandbruks I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Tove Fjeld 2 213 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Gerd Vegarud 2 213 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Gjerdrem 2 1114 Adjunkt I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Jørgen Amdam 1 1519 Høgskoledosent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Gerd Vegarud 2 213 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Tove Fjeld 2 213 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Liv Gjerdrem 2 1114 Adjunkt I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Jørgen Amdam 1 1519 Høgskoledosent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef I statsråd 1970