Forvaltningsdatabasen

Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN)
Utvalgsnummer: 11141000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet i 1989 av Statens næringsmiddeltilsyn.
Mandat:
Utvalget har som oppgave å behandle faglige spørsmål ogproblemstillinger vedrørende prøvetaking og analyser av næringsmidlerog skal på dette feltet også: - anbefale referansemetoder, utarbeide regler for valg avdisse, og for prøvetaking samt søke å finne
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Landbruksdepartementet 11 0 4 99685
1992 Landbruksdepartementet 11 0 5 61150
1993 Landbruksdepartementet 11 0 0 0
1994 Landbruksdepartementet 11 0 5 106000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Vanlig medlem Per Lea 1 214 Forsker Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Wenche Frølich 2 219 Forskningsleder Av andre 1970
1991 Medlem og sekretær Arne Vidnes 1 227 Overingeni Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Georg Kapperud 1 301 Forsker Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Einar Risvik 1 301 Forsknings Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Tore Aune 1 301 Professor Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Øyvin Stray-Pedersen 1 301 Laboratori Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Gjermund Bø 1 1001 Byveterinær Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Einar Lied 1 1201 Forsker Av andre 1970
1991 Leder Kåre Julshamn 1 1201 Forskningssjef Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Bjarne Aalvik 1 1201 Fylkesveterinær Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Per Lea 1 214 Forsker Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Wenche Frølich 2 219 Forskningsleder Av andre 1970
1992 Medlem og sekretær Arne Vidnes 1 227 Overingeniør Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Tore Aune 1 301 Professor Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Einar Risvik 1 301 Forskningsleder Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Georg Kapperud 1 301 Forsker Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Øyvin Stray-Pedersen 1 301 Laboratoriesjef Av andre 1970
1992 Leder Kåre Julshamn 1 1201 Forskningssjef Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Einar Lied 1 1201 Forsker Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Per Lea 1 214 Forsker Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Wenche Frølich 2 219 Forskningsleder Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør Av andre 1970
1993 Medlem og sekretær Arne Vidnes 1 227 Overingeniør Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Georg Kapperud 1 301 Forsker Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Øyvin Stray-Pedersen 1 301 Laboratoriesjef Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Einar Risvik 1 301 Forskningsleder Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Tore Aune 1 301 Professor Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Einar Lied 1 1201 Forsker Av andre 1970
1993 Leder Kåre Julshamn 1 1201 Forskningssjef Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Per Lea 1 214 Forsker Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Wenche Frølich 2 219 Forskningssjef Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør Av andre 1970
1994 Medlem og sekretær Arne Vidnes 1 227 Overingeniør Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Tore Aune 1 301 Professor Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Øyvin Stray-Pedersen 1 301 Laboratoriesjef Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Georg Kapperud 1 301 Forsker Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Einar Risvik 1 301 Forskningsleder Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Einar Lied 1 1201 Forsker Av andre 1970
1994 Leder Kåre Julshamn 1 1201 Forskningssjef Av andre 1970