Forvaltningsdatabasen

Rådet for dyreetikk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for dyreetikk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for dyreetikk
Utvalgsnummer: 11150000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Landbruksdepartementet 21.01.1993.
Mandat:
ltningspraksis og ut fra dette gi r}d til departementet n}r det gjelder tilsynet p} dyrevernomr}det. Vurdere de konsekvensetiske sider for det ytre milj| ved moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk mangfold og ville biologiske ressu
Tidsfrist: 1999
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
1996 Landbruksdepartementet 5 5 0 0
1997 Landbruksdepartementet 5 5 6 427366
2002 Landbruksdepartementet 4 520700
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Andre tilknyttede personer Georg Apenes 1 103 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Torill Malmstrøm 2 211 Veterinær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Knut Hove 1 215 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Mette Hertzberg 2 219 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Toralf Bernt Metveit 1 402 Byveterinær Av departement 1970
1995 Medlem og sekretær Cecilie Marie Mejdell 2 437 Veterinær Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Mildred Fiske 2 1556 Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Eugen Tømte 1 Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Georg Apenes 1 103 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Torill Malmstrøm 2 211 Veterinær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Knut Hove 1 215 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Mette Hertzberg 2 219 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Eugen Tømte 1 237 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Toralf Bernt Metveit 1 402 Byveterinær Av departement 1970
1996 Medlem og sekretær Cecilie Marie Mejdell 2 437 Veterinær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Reiel Felde 1 1445 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Mildred Fiske 2 1556 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Liv Solemdal 2 1560 Gardbruker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jessica Katle 2 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Inger Johanne Lazzeri 2 301 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Reiel Felde 1 1445 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Liv Solemdal 2 1560 Gardbruker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jessica Katle 2 Førsteamanuensi Av departement 1970
2002 Georg Richard Apenes 106 Direktør
2002 Knut Hove 215 Professor
2002 Jessica Kathle 215 Førsteamanuensis
2002 Adrian Smith 220 Professor
2002 Inger Johanne Lazzeri 301
2002 Leder Svein Aage Christoffersen 301 Professor
2002 Toralf Bernt Metveit 402 Byveterinær
2002 Rasmus Lang-Ree 417 Dyreombud
2002 Cecilie Marie Mejdell 437 Veterinær
2002 Bjørn Iversen 529 Gårdbruker
2002 Mildred Fiske 1556 Kirkeverge
2002 Liv Solemdal 1560 Prosjektleder
2002 Margit Alette S. Anti 2021 Reineier
2002 Britt Helene Lindheim Rådgiver
2003 Britt Helene Lindheim Rådgiver
2003 Leder Svein Aage Christoffersen Professor
2003 Toralf Bernt Metveit Byveterinær
2003 Jessica Kathle Førsteamanuensis
2003 Mildred Fiske Kirkeverge
2003 Rasmus Lang-Ree Dyreombud
2003 Knut Hove Professor
2003 Inger Johanne Lazzeri
2003 Margit Alette S. Anti Reineier
2003 Liv Solemdal Prosjektleder
2003 Adrian Smith Professor
2003 Cecilie Marie Mejdell Veterinær
2003 Bjørn Iversen Gårdbruker
2003 Georg Richard Apenes Direktør