Forvaltningsdatabasen

Styret for Fond for utøvende kunstnere

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Fond for utøvende kunstnere" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Fond for utøvende kunstnere
Utvalgsnummer: 113
Opprettelsesår: 1957
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for ordinært forvaltningsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Kultur- og kirkedepartementet
2005 Kultur- og kirkedepartementet
2006 Kultur- og kirkedepartementet
2007 Kultur- og kirkedepartementet
2008 Kultur- og kirkedepartementet
2009 Kultur- og kirkedepartementet
2010 Kulturdepartementet
2011 Kulturdepartementet
2012 Kulturdepartementet
2013 Kulturdepartementet
2014 Kulturdepartementet
2015 Kulturdepartementet
2016 Kulturdepartementet
2017 Kulturdepartementet
2018 Kulturdepartementet
2019 Kulturdepartementet
2020 Kulturdepartementet
2021 Kulturdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Espen Rud 1 0 musiker 01.01.2002 01.10.2006
2004 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2004 Reidun Berg 2 0 01.01.1990 01.10.2006
2004 Thea Stabell 2 0 skuespiller 01.01.1992 15.12.2004
2004 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Arnfinn Bjerkestrand 1 0 musiker 01.01.2002 31.12.2014
2004 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Sigmund Sæverud 1 0 skuespiller 01.01.1990 01.10.2006
2004 Tore Nordvik 1 0 forbundsleder 01.01.1990 15.12.2004
2004 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Rune Hagberg 1 0 daglig leder 01.01.1985 01.10.2006
2004 Hilde Sol Erdal 2 0 koreograf 01.01.2002 01.10.2006
2004 Anneli Drecker 2 0 musiker 01.01.2002 01.10.2006
2004 Maria Høgetveit Berg 2 0 kultursjef 01.01.2002 01.10.2006
2004 Liv Bjørgum 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1990 01.10.2006
2004 Lisbeth Wolther 2 0 stabsdirektør 01.01.1994 15.12.2004
2004 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Ingrid Kindem 2 0 komponist 01.01.2002 01.10.2006
2004 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2004 Kristin Slørdahl 2 2060 daglig leder 01.01.2002 31.12.2014
2004 Larry Alvin Bringsjord 1 30450 styreleder 01.01.2002 01.10.2006
2005 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Ingrid Kindem 2 0 komponist 01.01.2002 01.10.2006
2005 Liv Bjørgum 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1990 01.10.2006
2005 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Arnfinn Bjerkestrand 1 0 musiker 01.01.2002 31.12.2014
2005 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Rune Hagberg 1 0 daglig leder 01.01.1985 01.10.2006
2005 Anneli Drecker 2 0 musiker 01.01.2002 01.10.2006
2005 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Maria Høgetveit Berg 2 0 kultursjef 01.01.2002 01.10.2006
2005 Hilde Sol Erdal 2 0 koreograf 01.01.2002 01.10.2006
2005 Sigmund Sæverud 1 0 skuespiller 01.01.1990 01.10.2006
2005 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2005 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Reidun Berg 2 0 01.01.1990 01.10.2006
2005 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Espen Rud 1 0 musiker 01.01.2002 01.10.2006
2005 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2005 Kristin Slørdahl 2 2060 daglig leder 01.01.2002 31.12.2014
2005 Larry Alvin Bringsjord 1 30450 styreleder 01.01.2002 01.10.2006
2006 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Lene Hansen 2 0 journalist 01.01.2006 31.12.2010
2006 Birger Carlsen 1 0 daglig leder 01.01.2006 31.12.2008
2006 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Nicola Nimi Samad 2 0 skuespiller 01.01.2006 31.12.2010
2006 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Marte Thorsby 2 0 direktør 01.01.2006 31.12.2014
2006 Reidun Berg 2 0 01.01.1990 01.10.2006
2006 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Solveig Slettahjell 2 0 sanger 01.01.2006 31.12.2010
2006 Maria Høgetveit Berg 2 0 kultursjef 01.01.2002 01.10.2006
2006 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Tone Øvrebø Johannessen 2 0 forbundsleder 01.01.2006 31.12.2010
2006 Rune Hagberg 1 0 daglig leder 01.01.1985 01.10.2006
2006 Ingrid Kindem 2 0 komponist 01.01.2002 01.10.2006
2006 Jan Lothe Eriksen 1 0 daglig leder 01.01.2006 31.12.2010
2006 Jan H. Paulsen 1 0 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2006 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Ingerlise Størksen 2 0 musiker 01.01.2006 31.12.2008
2006 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Arnfinn Bjerkestrand 1 0 musiker 01.01.2002 31.12.2014
2006 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2006 Bård Jørgen Iversen 1 0 musiker 01.01.2006 31.12.2008
2006 Toni Usman 1 0 skuespiller 01.01.2006 31.12.2010
2006 Sigmund Sæverud 1 0 skuespiller 01.01.1990 01.10.2006
2006 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Liv Bjørgum 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.1990 01.10.2006
2006 Espen Rud 1 0 musiker 01.01.2002 01.10.2006
2006 Anneli Drecker 2 0 musiker 01.01.2002 01.10.2006
2006 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2006 Hilde Sol Erdal 2 0 koreograf 01.01.2002 01.10.2006
2006 Kristin Slørdahl 2 2060 daglig leder 01.01.2002 31.12.2014
2006 Larry Alvin Bringsjord 1 30450 styreleder 01.01.2002 01.10.2006
2007 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Tone Øvrebø Johannessen 2 0 forbundsleder 01.01.2006 31.12.2010
2007 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Jan H. Paulsen 1 0 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2007 Nicola Nimi Samad 2 0 skuespiller 01.01.2006 31.12.2010
2007 Ingerlise Størksen 2 0 musiker 01.01.2006 31.12.2008
2007 Bård Jørgen Iversen 1 0 musiker 01.01.2006 31.12.2008
2007 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Marte Thorsby 2 0 direktør 01.01.2006 31.12.2014
2007 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2007 Jan Lothe Eriksen 1 0 daglig leder 01.01.2006 31.12.2010
2007 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Toni Usman 1 0 skuespiller 01.01.2006 31.12.2010
2007 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Arnfinn Bjerkestrand 1 0 musiker 01.01.2002 31.12.2014
2007 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Lene Hansen 2 0 journalist 01.01.2006 31.12.2010
2007 Birger Carlsen 1 0 daglig leder 01.01.2006 31.12.2008
2007 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Solveig Slettahjell 2 0 sanger 01.01.2006 31.12.2010
2007 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2007 Kristin Slørdahl 2 2060 daglig leder 01.01.2002 31.12.2014
2008 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Solveig Slettahjell 2 0 sanger 01.01.2006 31.12.2010
2008 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Nicola Nimi Samad 2 0 skuespiller 01.01.2006 31.12.2010
2008 Marte Thorsby 2 0 direktør 01.01.2006 31.12.2014
2008 Jan Lothe Eriksen 1 0 daglig leder 01.01.2006 31.12.2010
2008 Tone Øvrebø Johannessen 2 0 forbundsleder 01.01.2006 31.12.2010
2008 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Jan H. Paulsen 1 0 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2008 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Bård Jørgen Iversen 1 0 musiker 01.01.2006 31.12.2008
2008 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Birger Carlsen 1 0 daglig leder 01.01.2006 31.12.2008
2008 Toni Usman 1 0 skuespiller 01.01.2006 31.12.2010
2008 Lene Hansen 2 0 journalist 01.01.2006 31.12.2010
2008 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2008 Arnfinn Bjerkestrand 1 0 musiker 01.01.2002 31.12.2014
2008 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Ingerlise Størksen 2 0 musiker 01.01.2006 31.12.2008
2008 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2008 Kristin Slørdahl 2 2060 daglig leder 01.01.2002 31.12.2014
2009 Jon Arild Stieng 1 0 musiker 01.01.2009 01.08.2013
2009 Arnfinn Bjerkestrand 1 0 musiker 01.01.2002 31.12.2014
2009 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2009 Toni Usman 1 0 skuespiller 01.01.2006 31.12.2010
2009 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Marte Thorsby 2 0 direktør 01.01.2006 31.12.2014
2009 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Jan Lothe Eriksen 1 0 daglig leder 01.01.2006 31.12.2010
2009 Lars Jacob Holm 1 0 danser 01.01.2009 31.12.2014
2009 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Solveig Slettahjell 2 0 sanger 01.01.2006 31.12.2010
2009 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Jan H. Paulsen 1 0 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2009 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Lene Hansen 2 0 journalist 01.01.2006 31.12.2010
2009 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2009 Nicola Nimi Samad 2 0 skuespiller 01.01.2006 31.12.2010
2009 Tone Øvrebø Johannessen 2 0 forbundsleder 01.01.2006 31.12.2010
2009 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2009 31.12.2014
2009 Kristin Slørdahl 2 2060 daglig leder 01.01.2002 31.12.2014
2010 Jon Arild Stieng 1 0 musiker 01.01.2009 01.08.2013
2010 Lene Hansen 2 0 journalist 01.01.2006 31.12.2010
2010 Nicola Nimi Samad 2 0 skuespiller 01.01.2006 31.12.2010
2010 Tone Øvrebø Johannessen 2 0 forbundsleder 01.01.2006 31.12.2010
2010 Toni Usman 1 0 skuespiller 01.01.2006 31.12.2010
2010 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Jan H. Paulsen 1 0 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2010 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Jan Lothe Eriksen 1 0 daglig leder 01.01.2006 31.12.2010
2010 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Marte Thorsby 2 0 direktør 01.01.2006 31.12.2014
2010 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2010 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Lars Jacob Holm 1 0 danser 01.01.2009 31.12.2014
2010 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2009 31.12.2014
2010 Arnfinn Bjerkestrand 1 0 musiker 01.01.2002 31.12.2014
2010 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2010 Solveig Slettahjell 2 0 sanger 01.01.2006 31.12.2010
2010 Kristin Slørdahl 2 2060 daglig leder 01.01.2002 31.12.2014
2011 Marte Sæther 2 0 pensjonist 01.01.2011 31.12.2016
2011 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Karl Seglem 1 0 musiker 01.01.2011 31.12.2013
2011 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2009 31.12.2014
2011 Robert Skjærstad 1 0 skuespiller 01.01.2011 31.12.2016
2011 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Hans Ole Rian 1 0 forbundsleder 01.01.2011 31.12.2013
2011 Jan H. Paulsen 1 0 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2011 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Jon Arild Stieng 1 0 musiker 01.01.2009 01.08.2013
2011 Arnfinn Bjerkestrand 1 0 musiker 01.01.2002 31.12.2014
2011 Lars Jacob Holm 1 0 danser 01.01.2009 31.12.2014
2011 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2011 Terje Foshaug 1 0 01.01.2011 31.12.2012
2011 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Marte Thorsby 2 0 direktør 01.01.2006 31.12.2014
2011 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Jorun Sofie Lullau 2 0 skuespiller 01.01.2011 31.12.2016
2011 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2011 Kristin Slørdahl 2 2060 daglig leder 01.01.2002 31.12.2014
2012 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Lars Jacob Holm 1 0 danser 01.01.2009 31.12.2014
2012 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Arnfinn Bjerkestrand 1 0 musiker 01.01.2002 31.12.2014
2012 Robert Skjærstad 1 0 skuespiller 01.01.2011 31.12.2016
2012 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2012 Jorun Sofie Lullau 2 0 skuespiller 01.01.2011 31.12.2016
2012 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Karl Seglem 1 0 musiker 01.01.2011 31.12.2013
2012 Jan H. Paulsen 1 0 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2012 Hans Ole Rian 1 0 forbundsleder 01.01.2011 31.12.2013
2012 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Terje Foshaug 1 0 01.01.2011 31.12.2012
2012 Marte Thorsby 2 0 direktør 01.01.2006 31.12.2014
2012 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Jon Arild Stieng 1 0 musiker 01.01.2009 01.08.2013
2012 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2012 Marte Sæther 2 0 pensjonist 01.01.2011 31.12.2016
2012 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2009 31.12.2014
2012 Kristin Slørdahl 2 2060 daglig leder 01.01.2002 31.12.2014
2013 Marte Sæther 2 0 pensjonist 01.01.2011 31.12.2016
2013 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Robert Skjærstad 1 0 skuespiller 01.01.2011 31.12.2016
2013 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2013 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Jon Arild Stieng 1 0 musiker 01.01.2009 01.08.2013
2013 Knut Aafløy 1 0 musiker 01.01.2013 31.12.2016
2013 Karl Seglem 1 0 musiker 01.01.2011 31.12.2013
2013 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Jorun Sofie Lullau 2 0 skuespiller 01.01.2011 31.12.2016
2013 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Arnfinn Bjerkestrand 1 0 musiker 01.01.2002 31.12.2014
2013 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2009 31.12.2014
2013 Lene Furuli 2 0 rådgiver 01.01.2013 31.12.2014
2013 Lars Jacob Holm 1 0 danser 01.01.2009 31.12.2014
2013 Hans Ole Rian 1 0 forbundsleder 01.01.2011 31.12.2013
2013 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Jan H. Paulsen 1 0 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2013 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2013 Randi Tytingvåg 2 0 musiker 01.01.2013 31.12.2014
2013 Marte Thorsby 2 0 direktør 01.01.2006 31.12.2014
2013 Kristin Slørdahl 2 2060 daglig leder 01.01.2002 31.12.2014
2014 Tove Bøygard 2 0 artist 01.01.2014 31.12.2014
2014 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2014 Marte Thorsby 2 0 direktør 01.01.2006 31.12.2014
2014 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Arnfinn Bjerkestrand 1 0 musiker 01.01.2002 31.12.2014
2014 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Lene Furuli 2 0 rådgiver 01.01.2013 31.12.2014
2014 Renée Rasmussen 2 0 LO-sekretær 01.01.2009 31.12.2014
2014 Lars Jacob Holm 1 0 danser 01.01.2009 31.12.2014
2014 Jan H. Paulsen 1 0 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2014 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Jorun Sofie Lullau 2 0 skuespiller 01.01.2011 31.12.2016
2014 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Marte Sæther 2 0 pensjonist 01.01.2011 31.12.2016
2014 Knut Aafløy 1 0 musiker 01.01.2013 31.12.2016
2014 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Robert Skjærstad 1 0 skuespiller 01.01.2011 31.12.2016
2014 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2014 Randi Tytingvåg 2 0 musiker 01.01.2013 31.12.2014
2014 Kristin Slørdahl 2 2060 daglig leder 01.01.2002 31.12.2014
2015 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Kirsten Bråten Berg 2 0 folkemusiker 01.01.2015 31.12.2015
2015 Toril Carlsen 2 0 pedagog 01.01.2015 31.12.2016
2015 Sverre Magnus Heidenberg 1 0 danser 01.01.2015 31.12.2016
2015 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2015 Maria S. Engøy Duna 2 0 dommer 01.01.2015 31.12.2016
2015 Jan Gunnar Hoff 1 0 professor 01.01.2015 31.12.2016
2015 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Cathrine Nyheim 2 0 musiker 01.01.2015 31.12.2016
2015 Jorun Sofie Lullau 2 0 skuespiller 01.01.2011 31.12.2016
2015 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Robert Skjærstad 1 0 skuespiller 01.01.2011 31.12.2016
2015 Marte Sæther 2 0 pensjonist 01.01.2011 31.12.2016
2015 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Harald Sommerstad 1 0 jurist 01.01.2015 31.12.2016
2015 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Knut Aafløy 1 0 musiker 01.01.2013 31.12.2016
2015 Jan H. Paulsen 1 0 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2015 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2015 Askil Holm 1 0 musiker 01.01.2015 31.12.2016
2015 Øystein Rudfjord 2 1640 jurist 01.01.2015 31.12.2016
2016 Knut Aafløy 1 0 musiker 01.01.2013 31.12.2016
2016 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Harald Sommerstad 1 0 jurist 01.01.2015 31.12.2016
2016 Toril Carlsen 2 0 pedagog 01.01.2015 31.12.2016
2016 Jan Gunnar Hoff 1 0 professor 01.01.2015 31.12.2016
2016 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Maria S. Engøy Duna 2 0 dommer 01.01.2015 31.12.2016
2016 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Cathrine Nyheim 2 0 musiker 01.01.2015 31.12.2016
2016 Jan H. Paulsen 1 0 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2016 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Robert Skjærstad 1 0 skuespiller 01.01.2011 31.12.2016
2016 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2016 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Askil Holm 1 0 musiker 01.01.2015 31.12.2016
2016 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Marte Sæther 2 0 pensjonist 01.01.2011 31.12.2016
2016 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2016 Jorun Sofie Lullau 2 0 skuespiller 01.01.2011 31.12.2016
2016 Sverre Magnus Heidenberg 1 0 danser 01.01.2015 31.12.2016
2016 Øystein Rudfjord 2 1640 jurist 01.01.2015 31.12.2016
2017 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2017 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2017 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2017 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2017 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2017 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2017 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2017 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2017 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2017 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2017 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2017 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2017 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2017 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Jørn-Bjørn Fuller-Gee 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Knut Aafløy 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Cathrine Nyheim 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Brynjar Rasmussen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Nina Rosenlund 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Kjetil Nordhus 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Magni Sørløkk 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Kathrine Jacobsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Toril Carlsen 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Jostein Sandvik 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Maria S. Engøy Duna 2 0 01.01.1957 30.12.2018
2018 Peder Horgen 1 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Kristin Bråten Berg 2 0 01.01.1957 31.12.2018
2018 Askil Holm 1 0 01.01.1957 31.12.2018