Forvaltningsdatabasen

Kontaktutvalget for Fredskorpset

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontaktutvalget for Fredskorpset" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontaktutvalget for Fredskorpset
Utvalgsnummer: 12041000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1970
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 1970 av Styret for NORAD i henhold til SD-92/70, endringav NORAD's direktør høsten 1976 og høsten 1985.
Mandat:
Ivareta kontakten og samarbeidet mellom Fredskorpset og norskungdom, skal gi uttalelser og råd, uttale seg om Fredskorpsetsorganisasjon, faglige opplegg, informasjon, ta initiativ tilungdomskonferanser etc. vedrørende u-hjelp, og ungdommens rolle.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Departementet for utviklingshjelp 6 1 8 27290 Vedkommende departement
1985 Departementet for utviklingshjelp 6 1 8 28790 Vedkommende departement
1986 Departementet for utviklingshjelp 6 1 10 104000 Vedkommende departement
1987 Departementet for utviklingshjelp 4 1 11 50000
1988 Departementet for utviklingshjelp 4 1 11 60000
1989 Departementet for utviklingshjelp 4 1 0 0
1990 Utenriksdepartementet 4 1 7 10500
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Vanlig medlem Leif Sauvik 1 217 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Olav Strand 1 301 Personalkonsulent Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Halle Jørn Hanssen 1 301 Informasjonssjef Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Inger-Johanne Leite 2 301 Konsulent Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Arve Pedersen 1 301 Sekretær Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Leif Sauvik 1 217 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arve Pedersen 1 301 Sekretær Av andre 1970
1985 Leder Anne Margrete Halvorsen 2 301 Høyskolelærer Av andre 1970 1970
1985 Vanlig medlem Olav Strand 1 301 Personalkonsulent Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Johan Hindal 1 301 Student Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Halle Jørn Hanssen 1 301 Informasjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Andreas Tømmerbakke 1 301 Ingeniør Av andre 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Inger-Johanne Leite 2 301 Konsulent Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Harriet E. Berg 2 401 Student Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Torbjørn Bårdsen 1 1902 Agronom Av andre 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Inger-Johanne Leite 2 301 Konsulent Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Johan Hindal 1 301 Student Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Andreas Tømmerbakke 1 301 Ingeniør Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Birgit Mehus 2 301 Informasjonssekre Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Harriet E. Berg 2 401 Student Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Torbjørn Bårdsen 1 1902 Agronom Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Birgit Mehus 2 301 Informasjonssek Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Randi Behn jensen 2 301 Informasjonssek Av andre 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Inger-Johanne Leite 2 301 Konsulent Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Johan Hindal 1 301 Student Av andre 1970 1970
1987 Leder Harriet E. Berg 2 401 Student Av andre 1970 1970
1987 Vanlig medlem Torbjørn Bårdsen 1 1902 Agronom Av andre 1970 1970
1988 Per Kvam 1 216 Byråsjef
1988 Vanlig medlem Kirsten Svendsen 2 301 Informasjonssek Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Randi Behn jensen 2 301 Informasjonssek Av andre 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Inger-Johanne Leite 2 301 Konsulent Av andre 1970
1989 Per Kvam 1 216 Byråsjef
1989 Vanlig medlem Kirsten Svendsen 2 301 Informasjonssek Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Randi Behn jensen 2 301 Informasjonssek Av andre 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Inger-Johanne Leite 2 301 Konsulent Av andre 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Sissel Brodal 2 0 Uttakskoordinat Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Steinar Sundvoll 1 216 Prosjektleder Av departement 1970
1990 Per Kvam 1 216 Byråsjef
1990 Sekretær, ikke medlem Inger-Johanne Leite 2 301 Konsulent Av andre 1970
1990 Leder Vidar Helgesen 1 301 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Randi Behn jensen 2 301 Informasjonssek Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Tori Nettelhors Tveit 2 301 Prosjektkoordin Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Margrethe Sunde 2 301 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kirsten Svendsen 2 301 Daglig Leder Av departement 1970