Forvaltningsdatabasen

Statens tobakksskaderåd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens tobakksskaderåd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens tobakksskaderåd
Utvalgsnummer: 1217
Opprettelsesår: 1971
Opphørsår: 2004
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Maja-Lisa Løchen 2 0 professor 01.01.1997 14.10.2004
2004 Karl Erik Lund 1 0 forsker 01.01.1997 14.10.2004
2004 Sidsel Graff-Iversen 2 0 fagsjef 01.01.1997 14.10.2004
2004 Marit Aase Rognerud 2 0 overlege 01.01.2000 14.10.2004
2004 Erik Dybing 1 0 divisjonsdirektør 01.01.1997 14.10.2004
2004 Arvid Libak 1 0 avdelingssjef 01.01.1997 14.10.2004
2004 Inger Torhild Gram 2 0 professor 01.01.1997 14.10.2004
2004 Leif Edvard Aarø 1 0 professor 01.01.2000 14.10.2004
2004 Guro Margit Horsberg Birkeland 2 0 rådgiver 01.01.2000 14.10.2004
2004 Branko Kopjar 1 0 seksjonsleder 01.01.1999 14.10.2004
2004 Jørgen Øvergaard Aasness 1 0 forskningssjef 01.01.1997 14.10.2004