Forvaltningsdatabasen

Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen
Utvalgsnummer: 122
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Landbruksdepartementet
2005 Landbruks- og matdepartementet
2006 Landbruks- og matdepartementet
2007 Landbruks- og matdepartementet
2008 Landbruks- og matdepartementet
2009 Landbruks- og matdepartementet
2010 Landbruks- og matdepartementet
2011 Landbruks- og matdepartementet
2012 Landbruks- og matdepartementet
2013 Landbruks- og matdepartementet
2014 Landbruks- og matdepartementet
2015 Landbruks- og matdepartementet
2016 Landbruks- og matdepartementet
2017 Landbruks- og matdepartementet
2018 Landbruks- og matdepartementet
2019 Landbruks- og matdepartementet
2020 Landbruks- og matdepartementet
2021 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Finn Andersen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 31.12.2005
2004 Leif O. Forsell 1 0 ekspedisjonssjef Departementet 01.01.2000 20.10.2004
2004 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2004 Anders Isak Oskal 1 0 reineier Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2004 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2004 Ing-Lill Pavall 2 82190 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2004 Elle Merete Omma 2 90130 Departementet 01.01.2002 31.12.2005
2004 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2004 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2005 Finn Andersen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2004 31.12.2005
2005 Anders Isak Oskal 1 0 reineier Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2005 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2005 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2005 Ing-Lill Pavall 2 82190 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2005 Elle Merete Omma 2 90130 Departementet 01.01.2002 31.12.2005
2005 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2005 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2006 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2006 Anders Isak Oskal 1 0 reineier Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2006 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2006 Ing-Lill Pavall 2 82190 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2006 Per M Sara 1 90000 sekretær Departementet 01.01.2006 31.12.2017
2006 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2006 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2006 Mariann Wollmann Magga 2 99100 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2007 Anders Isak Oskal 1 0 reineier Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2007 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2007 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2007 Ing-Lill Pavall 2 82190 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2007 Per M Sara 1 90000 sekretær Departementet 01.01.2006 31.12.2017
2007 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2007 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2007 Mariann Wollmann Magga 2 99100 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2008 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2008 Anders Isak Oskal 1 0 reineier Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2008 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2008 Ing-Lill Pavall 2 82190 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2008 Per M Sara 1 90000 sekretær Departementet 01.01.2006 31.12.2017
2008 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2008 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2008 Mariann Wollmann Magga 2 99100 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2009 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2009 Anders Isak Oskal 1 0 reineier Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2009 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2009 Ing-Lill Pavall 2 82190 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2009 Per M Sara 1 90000 sekretær Departementet 01.01.2006 31.12.2017
2009 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2009 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2009 Mariann Wollmann Magga 2 99100 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2010 Lars Johan Rustad 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 31.12.2021
2010 Anders Isak Oskal 1 0 reineier Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2010 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2010 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2010 Ing-Lill Pavall 2 82190 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2010 Per M Sara 1 90000 sekretær Departementet 01.01.2006 31.12.2017
2010 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2010 Karen Anette Anti Oskal 2 93250 reineier Departementet 01.01.2010 01.08.2014
2010 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2010 Mariann Wollmann Magga 2 99100 reineier Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2011 Lars Johan Rustad 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 31.12.2021
2011 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2011 Anders Isak Oskal 1 0 reineier Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2011 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2011 Ing-Lill Pavall 2 82190 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2011 Per M Sara 1 90000 sekretær Departementet 01.01.2006 31.12.2017
2011 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2011 Karen Anette Anti Oskal 2 93250 reineier Departementet 01.01.2010 01.08.2014
2011 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2012 Lars Johan Rustad 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 31.12.2021
2012 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2012 Anders Isak Oskal 1 0 reineier Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2012 Berit Kristiansen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 01.08.2014
2012 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2012 Ing-Lill Pavall 2 82190 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2012 Per M Sara 1 90000 sekretær Departementet 01.01.2006 31.12.2017
2012 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2012 Karen Anette Anti Oskal 2 93250 reineier Departementet 01.01.2010 01.08.2014
2012 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2013 Anders Isak Oskal 1 0 reineier Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2013 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2013 Berit Kristiansen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 01.08.2014
2013 Lars Johan Rustad 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 31.12.2021
2013 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2013 Ing-Lill Pavall 2 82190 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2013 Per M Sara 1 90000 sekretær Departementet 01.01.2006 31.12.2017
2013 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2013 Karen Anette Anti Oskal 2 93250 reineier Departementet 01.01.2010 01.08.2014
2013 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2014 Berit Kristiansen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 01.08.2014
2014 Lars Johan Rustad 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 31.12.2021
2014 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2014 Anders Isak Oskal 1 0 reineier Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2014 Sunna Marie Pentha 2 5580 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2014 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2014 Eva Bendikke Jåma 2 78980 reineier Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2014 Ing-Lill Pavall 2 82190 førstekonsulent Departementet 01.01.2002 01.08.2014
2014 Per M Sara 1 90000 sekretær Departementet 01.01.2006 31.12.2017
2014 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2014 Karen Anette Anti Oskal 2 93250 reineier Departementet 01.01.2010 01.08.2014
2014 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2014 Marit Meløy Utsi 2 97300 rådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2014 Odd Erling Smuk 1 98200 reineier Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2015 Lars Johan Rustad 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 31.12.2021
2015 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2015 Sunna Marie Pentha 2 5580 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2015 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2015 Eva Bendikke Jåma 2 78980 reineier Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2015 Per M Sara 1 90000 sekretær Departementet 01.01.2006 31.12.2017
2015 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2015 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2015 Marit Meløy Utsi 2 97300 rådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2015 Odd Erling Smuk 1 98200 reineier Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2016 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2016 Lars Johan Rustad 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 31.12.2021
2016 Sunna Marie Pentha 2 5580 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2016 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2016 Eva Bendikke Jåma 2 78980 reineier Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2016 Per M Sara 1 90000 sekretær Departementet 01.01.2006 31.12.2017
2016 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2016 Marit Meløy Utsi 2 97300 rådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2016 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2016 Odd Erling Smuk 1 98200 reineier Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2017 Lars Johan Rustad 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 31.12.2021
2017 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2017 Sunna Marie Pentha 2 5580 seniorrådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2017 Gina Grøtte Skarland 2 6580 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2017 31.12.2021
2017 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2017 Eva Bendikke Jåma 2 78980 reineier Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2017 Per M Sara 1 90000 sekretær Departementet 01.01.2006 31.12.2017
2017 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2017 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2017 Marit Meløy Utsi 2 97300 rådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2017 Odd Erling Smuk 1 98200 reineier Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2018 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2018 Lars Johan Rustad 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 31.12.2021
2018 Gina Grøtte Skarland 2 6580 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2017 31.12.2021
2018 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2018 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2018 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2018 Per John Anti 1 97300 Reineier Departementet 22.08.2018 31.12.2021
2018 Katarina Påve Gaup 2 97300 Reineier Departementet 22.08.2018 31.12.2021
2019 Lars Johan Rustad 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 31.12.2021
2019 Morten Floor 1 0 fagdirektør Departementet 01.01.2000 26.08.2019
2019 Gina Grøtte Skarland 2 6580 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2017 31.12.2021
2019 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2019 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2019 Katarina Påve Gaup 2 97300 Reineier Departementet 22.08.2018 31.12.2021
2019 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2019 Per John Anti 1 97300 Reineier Departementet 22.08.2018 31.12.2021
2020 Lars Johan Rustad 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 31.12.2021
2020 Gina Grøtte Skarland 2 6580 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2017 31.12.2021
2020 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2020 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2020 Per John Anti 1 97300 Reineier Departementet 22.08.2018 31.12.2021
2020 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2020 Katarina Påve Gaup 2 97300 Reineier Departementet 22.08.2018 31.12.2021
2021 Lars Johan Rustad 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2010 31.12.2021
2021 Gina Grøtte Skarland 2 6580 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2017 31.12.2021
2021 Silje Trollstøl 2 11770 Seniorrådgiver Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2021 Per Mathis Oskal 1 93100 Reineier Departementet 01.01.1977 31.12.2021
2021 Per John Anti 1 97300 Reineier Departementet 22.08.2018 31.12.2021
2021 Marit Meløy 2 97300 Instituttleder Departementet 03.09.2004 31.12.2021
2021 Katarina Påve Gaup 2 97300 Reineier Departementet 22.08.2018 31.12.2021