Forvaltningsdatabasen

Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger
Utvalgsnummer: 1230
Opprettelsesår: 1998
Opphørsår: 2004
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Anne Berit Klubbenes 2 0 overlege 01.01.2001 31.12.2004
2004 Jenny Paulsen Strømsheim 2 0 førstekonsulent 01.01.2003 31.12.2004
2004 Ingunn Westerheim 2 0 jurist 01.01.2001 31.12.2004
2004 Roy Nystad 1 0 sjeflege 01.01.1998 31.12.2004
2004 Liv Frilseth 2 0 seksjonssjef 01.01.2001 31.12.2004
2004 Johan Hagerup 1 0 helse- og sosialsjef 01.01.2000 31.12.2004
2004 Ingebjørg Dokken Welin 2 0 rådgiver 01.01.2001 31.12.2004
2004 Tor Flage 1 0 seniorrådgiver 01.01.2000 31.12.2004
2004 Bjørn Randulf Gustum 1 0 førstekonsulent 01.01.1998 31.12.2004
2004 Bjørn S. Hanto 1 0 01.01.1998 31.12.2004