Forvaltningsdatabasen

Utvalg som skal foreta en uavhengig gjennomgang av hepatitt C-smitte ved blodoverføring

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg som skal foreta en uavhengig gjennomgang av hepatitt C-smitte ved blodoverføring" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg som skal foreta en uavhengig gjennomgang av hepatitt C-smitte ved blodoverføring
Utvalgsnummer: 1235
Opprettelsesår: 2003
Opphørsår: 2004
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Bengt Erik Ekermo 1 0 overlege 01.01.2003 31.12.2004
2004 Ellen Meinich Martens 2 0 tingrettsdommer 01.01.2003 31.12.2004
2004 Nils Tore Olsen 1 0 kommuneoverlege 01.01.2003 31.12.2004