Forvaltningsdatabasen

Styret for Veterinærinstituttet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Veterinærinstituttet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Veterinærinstituttet
Utvalgsnummer: 130
Opprettelsesår: 2001
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Landbruksdepartementet
2005 Landbruks- og matdepartementet
2006 Landbruks- og matdepartementet
2007 Landbruks- og matdepartementet
2008 Landbruks- og matdepartementet
2009 Landbruks- og matdepartementet
2010 Landbruks- og matdepartementet
2011 Landbruks- og matdepartementet
2012 Landbruks- og matdepartementet
2013 Landbruks- og matdepartementet
2014 Landbruks- og matdepartementet
2015 Landbruks- og matdepartementet
2016 Landbruks- og matdepartementet
2017 Landbruks- og matdepartementet
2018 Landbruks- og matdepartementet
2019 Landbruks- og matdepartementet
2020 Landbruks- og matdepartementet
2021 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2005 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2006 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2007 Edgar Brun 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2007 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2008 Edgar Brun 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2008 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2009 Inger Solberg 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2009 Ida Skaar 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2009 Merete Hofshagen 2 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2009 31.12.2009
2009 Torbjørn Endal 1 0 laboratorietekniker Departementet 01.01.2009 31.12.2010
2009 Oddbjørn Karmhus Nordset 1 0 ass. fylkesmann Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2009 Edgar Brun 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2009 Siw A. Larsen 2 0 ingeniør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2009 Heidi Meland 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 05.01.2016
2009 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2010 Torbjørn Endal 1 0 laboratorietekniker Departementet 01.01.2009 31.12.2010
2010 Ida Skaar 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2010 Edgar Brun 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2010 Heidi Meland 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 05.01.2016
2010 Siw A. Larsen 2 0 ingeniør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2010 Oddbjørn Karmhus Nordset 1 0 ass. fylkesmann Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2010 Inger Solberg 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2010 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2011 Siw A. Larsen 2 0 ingeniør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2011 Ida Skaar 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2011 Inger Solberg 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2011 Edgar Brun 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2011 Oddbjørn Karmhus Nordset 1 0 ass. fylkesmann Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2011 Heidi Meland 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 05.01.2016
2011 Ketil Skår 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2011 05.01.2016
2011 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2012 Inger Solberg 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2012 Edgar Brun 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2012 Siw A. Larsen 2 0 ingeniør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2012 Ida Skaar 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2012 Ketil Skår 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2011 05.01.2016
2012 Niels Jørgen Olesen 1 0 professor Departementet 01.01.2012 31.12.2016
2012 Oddbjørn Karmhus Nordset 1 0 ass. fylkesmann Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2012 Heidi Meland 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 05.01.2016
2012 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2013 Niels Jørgen Olesen 1 0 professor Departementet 01.01.2012 31.12.2016
2013 Ketil Skår 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2011 05.01.2016
2013 Heidi Meland 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 05.01.2016
2013 Oddbjørn Karmhus Nordset 1 0 ass. fylkesmann Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2013 Siw A. Larsen 2 0 ingeniør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2013 Edgar Brun 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2013 Inger Solberg 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2013 Ida Skaar 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2013 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2014 Siw A. Larsen 2 0 ingeniør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2014 Oddbjørn Karmhus Nordset 1 0 ass. fylkesmann Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2014 Ida Skaar 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2014 Niels Jørgen Olesen 1 0 professor Departementet 01.01.2012 31.12.2016
2014 Heidi Meland 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 05.01.2016
2014 Inger Solberg 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2014 Ketil Skår 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2011 05.01.2016
2014 Edgar Brun 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2014 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2015 Ida Skaar 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2015 Inger Solberg 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2015 Inga Elise Bruteig 2 0 forskningssjef Departementet 01.01.2015 31.12.2016
2015 Ketil Skår 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2011 05.01.2016
2015 Niels Jørgen Olesen 1 0 professor Departementet 01.01.2012 31.12.2016
2015 Heidi Meland 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 05.01.2016
2015 Kristian Hoel 1 0 Seksjonsleder, veterinær Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2015 Oddbjørn Karmhus Nordset 1 0 ass. fylkesmann Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2015 Siw A. Larsen 2 0 ingeniør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2015 Anne-Gerd Gjevre 2 4930 fagteamleder Departementet 01.01.2015 31.12.2016
2015 Tore Tollersrud 1 8530 forsker Departementet 01.01.2015 31.03.2017
2015 Knut Madslien 2 8710 Veterinær, Vilthelseansvarlig Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2015 Anne Karin Hamre 2 68630 Fylkesmann Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2015 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2015 Trond Slettbakk 1 94110 Adm. direktør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2015 Torhild Gjølme 2 98000 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Oddbjørn Karmhus Nordset 1 0 ass. fylkesmann Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2016 Kristian Hoel 1 0 Seksjonsleder, veterinær Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Ketil Skår 1 0 seksjonsleder Departementet 01.01.2011 05.01.2016
2016 Inger Solberg 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2016 Niels Jørgen Olesen 1 0 professor Departementet 01.01.2012 31.12.2016
2016 Ida Skaar 2 0 forsker Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2016 Siw A. Larsen 2 0 ingeniør Departementet 01.01.2009 04.01.2016
2016 Inga Elise Bruteig 2 0 forskningssjef Departementet 01.01.2015 31.12.2016
2016 Heidi Meland 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 05.01.2016
2016 Anne-Gerd Gjevre 2 4930 fagteamleder Departementet 01.01.2015 31.12.2016
2016 Tore Tollersrud 1 8530 forsker Departementet 01.01.2015 31.03.2017
2016 Knut Madslien 2 8710 Veterinær, Vilthelseansvarlig Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2016 Anne Karin Hamre 2 68630 Fylkesmann Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2016 Trond Slettbakk 1 94110 Adm. direktør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Torhild Gjølme 2 98000 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Kristian Hoel 1 0 Seksjonsleder, veterinær Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Tore Tollersrud 1 8530 forsker Departementet 01.01.2015 31.03.2017
2017 Hannah Joan Jørgensen 2 8530 Forsker, veterinær Departementet 07.04.2017 30.06.2021
2017 Knut Madslien 2 8710 Veterinær, Vilthelseansvarlig Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2017 Camilla Skjæret 2 8800 Overingeniør Departementet 07.04.2017 30.06.2021
2017 Bente Torstensen 2 51520 Direktør Departementet 04.04.2017 31.12.2018
2017 Anne Karin Hamre 2 68630 Fylkesmann Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Tord André Lien 1 70560 Regiondirektør for Trøndelag Departementet 01.01.2017 30.06.2021
2017 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2017 Gunnar Simonsen 1 90070 Professor II Departementet 04.04.2017 30.06.2021
2017 Trond Slettbakk 1 94110 Adm. direktør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Torhild Gjølme 2 98000 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2018 Kristian Hoel 1 0 Seksjonsleder, veterinær Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2018 Hannah Joan Jørgensen 2 8530 Forsker, veterinær Departementet 07.04.2017 30.06.2021
2018 Knut Madslien 2 8710 Veterinær, Vilthelseansvarlig Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2018 Camilla Skjæret 2 8800 Overingeniør Departementet 07.04.2017 30.06.2021
2018 Bente Torstensen 2 51520 Direktør Departementet 04.04.2017 31.12.2018
2018 Anne Karin Hamre 2 68630 Fylkesmann Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2018 Tord André Lien 1 70560 Regiondirektør for Trøndelag Departementet 01.01.2017 30.06.2021
2018 Line Ellingsen 2 83000 Adm.direktør Departementet 01.01.2001 30.06.2018
2018 Gunnar Simonsen 1 90070 Professor II Departementet 04.04.2017 30.06.2021
2018 Trond Slettbakk 1 94110 Adm. direktør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2018 Torhild Gjølme 2 98000 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2019 Hannah Joan Jørgensen 2 8530 Forsker, veterinær Departementet 07.04.2017 30.06.2021
2019 Knut Madslien 2 8710 Veterinær, Vilthelseansvarlig Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2019 Camilla Skjæret 2 8800 Overingeniør Departementet 07.04.2017 30.06.2021
2019 Tord André Lien 1 70560 Regiondirektør for Trøndelag Departementet 01.01.2017 30.06.2021
2019 Gunnar Simonsen 1 90070 Professor II Departementet 04.04.2017 30.06.2021
2020 Hannah Joan Jørgensen 2 8530 Forsker, veterinær Departementet 07.04.2017 30.06.2021
2020 Camilla Skjæret 2 8800 Overingeniør Departementet 07.04.2017 30.06.2021
2020 Tord André Lien 1 70560 Regiondirektør for Trøndelag Departementet 01.01.2017 30.06.2021
2020 Gunnar Simonsen 1 90070 Professor II Departementet 04.04.2017 30.06.2021
2021 Hannah Joan Jørgensen 2 8530 Forsker, veterinær Departementet 07.04.2017 30.06.2021
2021 Camilla Skjæret 2 8800 Overingeniør Departementet 07.04.2017 30.06.2021
2021 Tord André Lien 1 70560 Regiondirektør for Trøndelag Departementet 01.01.2017 30.06.2021
2021 Gunnar Simonsen 1 90070 Professor II Departementet 04.04.2017 30.06.2021