Forvaltningsdatabasen

Flyhavarikommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Flyhavarikommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Flyhavarikommisjonen
Utvalgsnummer: 13002000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 1961 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Har som oppgave å undersøke alvorlige sivile luftfartsulykker samthendelser hvor det har vært alvorlig fare for slike ulykker.Kommisjonen skal i den enkelte sak avgi rapport tilSamferdselsdepartementet. Rapporten skal inneholde uttalelse omårsaken til uly
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 4 0 18 257000 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 4 6 15 395750 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 4 8 14 1321028 Vedkommende departement
1983 Samferdselsdepartementet 4 6 14 580536 Vedkommende departement
1984 Samferdselsdepartementet 4 8 28 643322 Vedkommende departement
1985 Samferdselsdepartementet 4 8 0 0 Vedkommende departement
1986 Samferdselsdepartementet 4 8 9 534402 Vedkommende departement
1987 Samferdselsdepartementet 4 8 60 1727763
1988 Samferdselsdepartementet 4 8 19 774335
1989 Samferdselsdepartementet 4 8 36 740753
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Liv Daae Gabrielsen 2 103 Politiinspektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Nilsen 1 213 Oberstløytnant Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 219 Politiinspektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ansgar Anstorp 1 220 Oberstløytnant Av departement 1970
1980 Leder Wilhelm Mohr 1 301 Generalløytnant Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Søren Th. Skaara 1 301 Flykaptein Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Huuse 1 301 Politiinspektør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Karl-Fredrik J. Honningsvåg 1 721 Major Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Hallvard K. Vikholt 1 904 Flykaptein Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne P. Albertsen 1 1804 Major Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Stein Eriksen 1 1924 Kaptein Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Liv Daae Gabrielsen 2 103 Politiinspektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Nilsen 1 213 Oberstløytnant Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 219 Politiinspektør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Ansgar Anstorp 1 220 Oberstløytnant Av departement 1970
1981 Leder Wilhelm Mohr 1 301 Generalløytnant Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Huuse 1 301 Politiinspektør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Karl-Fredrik J. Honningsvåg 1 721 Major Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Hallvard K. Vikholt 1 904 Flykaptein Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne P. Albertsen 1 1804 Major Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Stein Eriksen 1 1924 Kaptein Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Gunnar Nilsen 1 213 Oberstløytnant Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ansgar Anstorp 1 220 Fhv. Oberstløytna Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Huuse 1 301 Politiinspektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne P. Albertsen 1 1804 Major Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Stein Eriksen 1 1924 Kaptein Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Nilsen 1 213 Oberstløytnant Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ansgar Anstorp 1 220 Fhv. Oberstløytna Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Stein Eriksen 1 235 Kaptein Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Huuse 1 301 Politiinspektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Liv Daae Gabrielsen 2 103 Politiinspektør Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Ansgar Anstorp 1 220 Fhv. Oberstløytna Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Stein Eriksen 1 235 Major Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Huuse 1 301 Kriminalsjef Av departement 1970 1970
1985 Leder Wilhelm Mohr 1 301 Fhv. Generalløytn Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Karl-Fredrik J. Honningsvåg 1 721 Oberstløytnant Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Hallvard K. Vikholt 1 904 Fhv. Flykaptein Av departement 1970 1970