Forvaltningsdatabasen

Ruteplanutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ruteplanutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ruteplanutvalget
Utvalgsnummer: 13008000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 08.04.1961 av Samferdselsdepartementet
Mandat:
Utvalget har til oppgave å støtte departementet i arbeidet medsamordning av ruteplaner og rutetider for de forskjelligesamferdselsmidler.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 20 0 0 2000 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 8 0 2 2000 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 0 0 2 3000 Vedkommende departement
1983 Samferdselsdepartementet 8 0 3 5000 Vedkommende departement
1984 Samferdselsdepartementet 9 0 2 6000 Vedkommende departement
1985 Samferdselsdepartementet 10 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Samferdselsdepartementet 10 0 2 8000 Vedkommende departement
1987 Samferdselsdepartementet 10 0 2 6277
1988 Samferdselsdepartementet 11 0 1 6285
1989 Samferdselsdepartementet 11 0 2 9100
1990 Samferdselsdepartementet 11 0 2 1
1991 Samferdselsdepartementet 11 0 2 0
1992 Samferdselsdepartementet 14 0 2 0
1993 Samferdselsdepartementet 14 0 2 0
1994 Samferdselsdepartementet 14 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Medlem og sekretær Andreas Eide 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Leder Per Danjord 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Jacob Reed 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Odd Kaastad 1 301 Trafikksjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Eilert Lehmann 1 1601 Passasjersjef Av departement 1970
1981 Medlem og sekretær Andreas Eide 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Tom Voss 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1981 Leder Per Danjord 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Odd Kaastad 1 301 Trafikksjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Jacob Reed 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Konsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Eilert Lehmann 1 1601 Passasjersjef Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Andreas Eide 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Tom Voss 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1983 Leder Per Danjord 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Halvard Halling 1 220 Overinspektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Odd Kaastad 1 301 Trafikksjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jacob Reed 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Hans Weihe 1 301 Ruteplanlegger Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Eilert Lehmann 1 1601 Direktør Av departement 1970
1984 Medlem og sekretær Andreas Eide 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tom Voss 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1984 Leder Per Danjord 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Halvard Halling 1 220 Overinspektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Hans Weihe 1 301 Ruteplanlegger Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Odd Kaastad 1 301 Trafikksjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jacob Reed 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Eilert Lehmann 1 1601 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arne Lynnebakken 1 219 Overinspektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Tom Voss 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Andreas Eide 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Leder Per Danjord 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Halvard Halling 1 220 Overinspektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Wilsberg 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1985 Medlem og sekretær Per Stokstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jacob Reed 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Odd Kaastad 1 301 Trafikksjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Hans Weihe 1 301 Ruteplanlegger Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Eilert Lehmann 1 1601 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan Tronvold 1 1663 Reisebyråleder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem May Britt Hauffen 2 2030 Direksjonssekretæ Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arne Lynnebakken 1 219 Overinspektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Andreas Eide 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Leder Per Danjord 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Wilsberg 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Hans Weihe 1 301 Ruteplanlegger Av departement 1970
1986 Medlem og sekretær Per Stokstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jacob Reed 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Trygve Gjertsen 1 301 Innenrikssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Svein Erik Karlsen 1 706 Trafikksjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ingar Misvær 1 1601 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jan Tronvold 1 1663 Reisebyråleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem May Britt Hauffen 2 2030 Direksjonssekretæ Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ivar Frank 1 216 Plansjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Andreas Eide 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arne Lynnebakken 1 219 Overinspektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Torbjørn Lothe 1 301 Ruteplansjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Trygve Gjertsen 1 301 Innenrikssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Wilsberg 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jacob Reed 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Leder Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Svein Erik Karlsen 1 706 Trafikksjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ingar Misvær 1 1601 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Birgit Strifeld Johansson 2 2030 Trafikkonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arne Lynnebakken 1 219 Overinspektør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Erling Sæther 1 231 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Torbjørn Lothe 1 301 Ruteplansjef Av departement 1970
1988 Leder Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Wilsberg 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jacob Reed 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Trygve Gjertsen 1 301 Innenrikssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Svein Erik Karlsen 1 706 Trafikksjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ingar Misvær 1 1601 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Birgit Strifeld Johansson 2 2030 Trafikkonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Erling Sæther 1 231 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Torbjørn Lothe 1 301 Ruteplansjef Av departement 1970
1989 Leder Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Øyvind Rørslett 1 301 Markedssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jacob Reed 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Trygve Gjertsen 1 301 Innenrikssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Wilsberg 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Svein Erik Karlsen 1 706 Trafikksjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Steinar Sæterdal 1 1805 Direksjonssekre Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Birgit Strifeld Johansson 2 2030 Trafikkonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Geir Olsen 1 219 Innenrikssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Erling Sæther 1 231 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Leder Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Terje Skram 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Øyvind Rørslett 1 301 Markedsdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Trygve Gjertsen 1 301 Innenrikssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Torbjørn Lothe 1 301 Ruteplansjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Wilsberg 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jacob Reed 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Svein Erik Karlsen 1 706 Trafikksjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Steinar Sæterdal 1 1805 Direksjonssekre Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Birgit Strifeld Johansson 2 2030 Trafikkonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Geir Olsen 1 219 Innenrikss Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Erling Sæther 1 231 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kåre Lien 1 301 Fagsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Terje Skram 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Øyvind Rørslett 1 301 Markedsdirektør Av departement 1970
1991 Leder Arnfinn Øen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jacob Reed 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Wilsberg 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Torbjørn Lothe 1 301 Ruteplansjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Svein Erik Karlsen 1 706 Trafikksjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Steinar Sæterdal 1 1805 Direksjonssekre Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Odne Svendsen 1 217 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Johnny Skoglund 1 219 Direktør Av departement 1970
1992 Leder Torbjørn Lothe 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kåre Lien 1 301 Fagsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Øyvind Rørslett 1 301 Markedsdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Terje Skram 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Wilsberg 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Even Enge 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Svein Erik Karlsen 1 706 Trafikksjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anders Utne 1 1149 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Steinar Sæterdal 1 1805 Direksjonssekre Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Odne Svendsen 1 217 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Johnny Skoglund 1 219 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Even Enge 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kåre Lien 1 301 Fagsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kjell Wilsberg 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Øyvind Rørslett 1 301 Markedsdirektør Av departement 1970
1993 Leder Torbjørn Lothe 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Terje Skram 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Stabsdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Svein Erik Karlsen 1 706 Trafikksjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anders Utne 1 1149 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Steinar Sæterdal 1 1805 Direksjonssekre Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Odne Svendsen 1 217 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Johnny Skoglund 1 219 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Even Enge 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kjell Wilsberg 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Øyvind Rørslett 1 301 Markedsdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kåre Lien 1 301 Fagsjef Av departement 1970
1994 Leder Torbjørn Lothe 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Terje Skram 1 301 Produktsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Stabsdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anders Utne 1 1149 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Steinar Sæterdal 1 1805 Direksjonssekre Av departement 1970