Forvaltningsdatabasen

Totalforsvarets sambandsnemnd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Totalforsvarets sambandsnemnd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Totalforsvarets sambandsnemnd
Utvalgsnummer: 13012000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1965 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådgivende organ for totalforsvaret innen telekommunikasjonsområdetog skal bl.a. sørge for samordning av sivil og militærberedskapsplanlegging. Nemnda har bl.a. utgitt: "Generelleretningslinjer for beskyttelse av elektroniske installasjoner iTotalforsvare
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 6 0 4 24000 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 6 0 4 30200 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 6 0 4 31700 Vedkommende departement
1983 Samferdselsdepartementet 7 0 4 48050 Vedkommende departement
1984 Samferdselsdepartementet 7 0 4 42300 Vedkommende departement
1985 Samferdselsdepartementet 7 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Samferdselsdepartementet 7 0 4 55690 Vedkommende departement
1987 Samferdselsdepartementet 7 0 4 57900
1988 Samferdselsdepartementet 7 0 4 57900
1989 Samferdselsdepartementet 7 0 4 62600
1990 Samferdselsdepartementet 7 0 5 64100
1991 Samferdselsdepartementet 7 0 4 72300
1992 Samferdselsdepartementet 7 0 4 77100
1993 Samferdselsdepartementet 7 0 0 0
1994 Samferdselsdepartementet 7 0 4 142875
1995 Samferdselsdepartementet 7 0 0 0
1996 Samferdselsdepartementet 7 0 4 146250
1997 Samferdselsdepartementet 7 0 4 146250
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Konrad Spilde 1 213 Oberst I Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Birger Soma 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Torleif Hvinden 1 219 Forskningssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Torolf Elster 1 301 Kringkastningssjef Av departement 1970
1980 Leder Kjell Holler 1 301 Generaldirektør Av departement 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Otto Skjærve 1 703 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Torleif Hvinden 1 219 Forskningssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Otto Skjærve 1 703 Kontorsjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Nils Holme 1 231 Forskningssjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Konrad Spilde 1 213 Oberst I Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Birger Soma 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Nils Holme 1 231 Forskningssjef Av departement 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Helene Saugerud 2 233 Førstesekretær Av departement 1970
1983 Leder Kjell Holler 1 301 Generaldirektør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Kringkastingssjef Av departement 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Otto Skjærve 1 703 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Øivin Christiansen 1 219 Direktør Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Helene Saugerud 2 230 Førstesekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Øivin Christiansen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Helene Saugerud 2 230 Førstesekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Øivin Christiansen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Karin Gjevik 2 220 Førstesekretær Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Helene Saugerud 2 230 Førstesekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Høgberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Øivin Christiansen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Karin Gjevik 2 220 Førstesekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Høgberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Odd Jarl Steenf Clasen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Øivin Christiansen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Reidar Skaug 1 219 Forskningssjef Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Karin Gjevik 2 220 Førstesekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Høgberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Odd Jarl Steenf Clasen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Erik N. Engestøl 1 502 Oberst I Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Reidar Skaug 1 219 Forskningssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Øivin Christiansen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Karin Gjevik 2 220 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Høgberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Odd Jarl Steenf Clasen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Løvaas 1 301 Teknisk Direktø Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Erik N. Engestøl 1 502 Oberst I Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Reidar Skaug 1 219 Forskningssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Øivin Christiansen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Karin Gjevik 2 220 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ove Liavaag 1 301 Luftfartsdirekt Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Odd Jarl Steenf Clasen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Høgberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Løvaas 1 301 Teknisk Direktø Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Erik N. Engestøl 1 502 Oberst I Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Reidar Skaug 1 219 Forskningssjef Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Karin Gjevik 2 220 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Løvaas 1 301 Teknisk Direktø Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Odd Jarl Steenf Clasen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ove Liavaag 1 301 Luftfartsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Høgberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Erik N. Engestøl 1 502 Oberst I Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Reidar Skaug 1 219 Forskningssjef Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Karin Gjevik 2 220 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Roald Ekholdt 1 231 Direktør (Fung. Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Geir Jan Sundal 1 231 Teknisk Direktø Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Rolf Wiggo Bue 1 233 Driftssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Høgberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Leder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ove Liavaag 1 301 Luftfartsdirekt Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Odd Jarl Steenf Clasen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Erik N. Engestøl 1 301 Oberst I Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Øystein Blymke 1 301 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Reidar Skaug 1 219 Forskningssjef Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Karin Gjevik 2 220 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Geir Jan Sundal 1 231 Teknisk Direktø Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Roald Ekholdt 1 231 Direktør (Fung. Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Rolf Wiggo Bue 1 233 Driftssjef Av departement 1970
1993 Leder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Øystein Blymke 1 301 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ove Liavaag 1 301 Luftfartsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Erik N. Engestøl 1 301 Oberst I Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Odd Jarl Steenf Clasen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kjell Høgberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Reidar Skaug 1 219 Forskningssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Karin Gjevik 2 220 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Roald Ekholdt 1 231 Direktør (Fung Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bjørn Vinge 1 231 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Geir Jan Sundal 1 231 Teknisk Direktø Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Rolf Wiggo Bue 1 233 Driftssjef Av departement 1970
1994 Leder Tormod Hermansen 1 301 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Erik N. Engestøl 1 301 Oberst I Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Odd Jarl Steenf Clasen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Walther Langrud 1 301 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kjell Høgberg 1 301 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ove Liavaag 1 301 Luftfartsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Reidar Skaug 1 219 Forskningssjef Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Karin Gjevik 2 220 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Vinge 1 231 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Roald Ekholdt 1 231 Direktør (Fung. Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Geir Jan Sundal 1 231 Teknisk Direktø Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Rolf Wiggo Bue 1 233 Driftssjef Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Alf Jan Jensen 1 234 Driftssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Erik N. Engestøl 1 301 Oberst I Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Odd Jarl Steenf Clasen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Walther Langrud 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Leder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Reidar Skaug 1 219 Forskningssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Karin Gjevik 2 220 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Roald Ekholdt 1 231 Direktør (Fung. Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Geir Jan Sundal 1 231 Teknisk Direktø Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Vinge 1 231 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Rolf Wiggo Bue 1 233 Driftssjef Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Alf Jan Jensen 1 234 Driftssjef Av departement 1970
1996 Leder Tormod Hermansen 1 301 Konsernsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Walther Langrud 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Erik N. Engestøl 1 301 Oberst I Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Reidar Skaug 1 219 Forskningssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Karin Gjevik 2 220 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bjørn Vinge 1 231 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Roald Ekholdt 1 231 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Geir Jan Sundal 1 231 Teknisk Direktø Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Rolf Wiggo Bue 1 233 Driftssjef Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Alf Jan Jensen 1 234 Driftssjef Av departement 1970
1997 Leder Tormod Hermansen 1 301 Konsernsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Erik N. Engestøl 1 301 Oberst I Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Walther Langrud 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970