Forvaltningsdatabasen

Styret for Norges Statsbaner

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norges Statsbaner" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norges Statsbaner
Utvalgsnummer: 13014000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.10.1968 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Ansvar for at Statsbanene drives forretningsmessig og rasjonelt isamsvar med de hovedretningslinjer og samfunnsoppgaver som Stortingetog Samferdselsdepartementet fastlegger.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 6 0 11 223000 Annen instans
1981 Samferdselsdepartementet 6 6 10 227434 Annen instans
1982 Samferdselsdepartementet 6 6 13 227312 Annen instans
1983 Samferdselsdepartementet 6 6 12 237735 Annen instans
1984 Samferdselsdepartementet 6 6 10 235799 Annen instans
1985 Samferdselsdepartementet 6 6 0 0 Annen instans
1986 Samferdselsdepartementet 6 6 11 334573 Annen instans
1987 Samferdselsdepartementet 6 6 11 446000
1988 Samferdselsdepartementet 6 6 14 386873
1989 Samferdselsdepartementet 6 6 11 460503
1990 Samferdselsdepartementet 6 6 13 438352
1991 Samferdselsdepartementet 6 6 13 521599
1992 Samferdselsdepartementet 6 6 17 656310
1993 Samferdselsdepartementet 6 6 12 533089
1994 Samferdselsdepartementet 7 4 17 828302
1995 Samferdselsdepartementet 7 4 14 702186
1996 Samferdselsdepartementet 7 4 14 771323
1997 Samferdselsdepartementet 7 4 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Odvar Thorsen 1 102 Direktør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Torgrim Elsrud 1 219 Verkstedsarbeider I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Turid Dankertsen 2 301 Lærer I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Bernt Bull 1 301 Personlig Sekretær I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Enok B. Skramstad 1 427 Banereparatør I statsråd
1980 Vanlig medlem Gunnvor Nedrehagen 2 1102 Hjelpepleier I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Johs. Anthun 1 1201 Verkstedsarbeider I statsråd 1970
1980 Nestleder Bjørn Flage Pettersen 1 1201 Postsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Wenche Marie Sa Råstad 2 1820 Husmor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Odvar Thorsen 1 102 Direktør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Torgrim Elsrud 1 219 Verkstedsarbeider I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Turid Dankertsen 2 301 Lærer I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Bernt Bull 1 301 Personlig Sekretær I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Enok B. Skramstad 1 427 Banereparatør I statsråd
1981 Vanlig medlem Gunnvor Nedrehagen 2 1102 Hjelpepleier I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Johs. Anthun 1 1201 Verkstedsarbeider I statsråd 1970
1981 Nestleder Bjørn Flage Pettersen 1 1201 Postsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Wenche Marie Sa Råstad 2 1820 Husmor I statsråd
1983 Leder Thorleif Løken 1 213 Redaktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Aase Gudding Gresvig 2 301 Banksjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ronald Bye 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Nestleder Liv Torjusen 2 1103 Informasjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Svein Alsaker 1 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Oddvar Slettemark 1 1235 Banereparatør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Asbjørn Iversen 1 1601 Sivilingeniør I statsråd 1970
1984 Leder Thorleif Løken 1 213 Redaktør I statsråd 1970
1984 Leder Tore Haugen 1 217 Fylkesordfører I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ronald Bye 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Aase Gudding Gresvig 2 301 Banksjef I statsråd 1970
1984 Nestleder Liv Torjusen 2 1103 Informasjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Svein Alsaker 1 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Oddvar Slettemark 1 1235 Banereparatør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Asbjørn Iversen 1 1601 Sivilingeniør I statsråd 1970
1985 Leder Tore Haugen 1 217 Fylkesordfører I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Aase Gudding Gresvig 2 301 Banksjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ronald Bye 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Nestleder Liv Torjusen 2 1103 Informasjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Svein Alsaker 1 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Oddvar Slettemark 1 1235 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Asbjørn Iversen 1 1601 Sivilingeniør I statsråd 1970
1986 Leder Tore Haugen 1 217 Fylkesordfører I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Aase Gudding Gresvig 2 301 Banksjef I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Turid Dankertsen 2 301 Lærer I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Knut Weum 1 605 Jernbaneekspeditø I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Thore Westermoen 1 1002 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Nestleder Liv Torjusen 2 1103 Informasjonssjef I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Johs. Anthun 1 1201 Verkstedsarbeider I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Arne Nilsen 1 1235 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Merika Jonassen 2 1424 Reineier Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Iversen 1 1601 Sivilingeniør I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Ove Dalsheim 1 1601 Skiftekontrollør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Kristen Bjøru 1 1653 Baneformann I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Eva Kostveit 2 834 Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Thore Westermoen 1 1002 Administrasjons I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Arne Nilsen 1 1235 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ove Dalsheim 1 1601 Skiftekontrollø I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Kristen Bjøru 1 1653 Baneformann I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Leif Thue 1 123 Forbundsformann Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Torgrim Elsrud 1 217 Nestformann Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Eva Kostveit 2 834 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Thore Westermoen 1 1002 Administrasjons I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Arne Nilsen 1 1235 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ove Dalsheim 1 1601 Skiftekontrollø I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Kristen Bjøru 1 1653 Baneformann I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Leif Thue 1 123 Forbundsformann Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Torgrim Elsrud 1 217 Nestformann Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Eva Kostveit 2 834 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Thore Westermoen 1 1002 Administrasjons I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Arne Nilsen 1 1235 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ove Dalsheim 1 1601 Skiftekontrollø I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Kristen Bjøru 1 1653 Baneformann I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Steffen Myklebust 1 104 Markedsdirektør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Leif Thue 1 123 Forbundsleder Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Ingrid Stange 2 215 Siviløkonom I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Torgrim Elsrud 1 217 Nestformann Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Eva Kostveit 2 219 Lærer Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Turid Dankertsen 2 301 Lærer I statsråd 1970 1970
1990 Nestleder Thore Westermoen 1 1002 Administrasjons I statsråd 1970 1970
1990 Leder Arne Rettedal 1 1103 Fylkesordfører I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Arne Nilsen 1 1235 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Foss 1 1502 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ove Dalsheim 1 1601 Skiftekontrollø I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Øystein Sneisen 1 1663 Vognfører I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Steffen Myklebust 1 104 Markedsdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ingrid Stange 2 215 Siviløkonom I statsråd 1970
1991 Leder Arne Rettedal 1 1103 Fylkesordfører I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Foss 1 1502 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Øystein Sneisen 1 1663 Vognfører I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ingrid Stange 2 215 Siviløkonom I statsråd 1970
1992 Leder Arne Rettedal 1 1103 Fylkesordfører I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Foss 1 1502 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Øystein Sneisen 1 1663 Kontrollør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ingrid Stange 2 215 Siviløkonom I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Tore Vermund Knudsen 1 219 Konserndirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Arthur Skåtøy 1 233 Nestleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kjersti Alveberg 2 625 Fagarbeider Av departement 1970
1993 Leder Arne Rettedal 1 1103 Sivilingeniør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Foss 1 1502 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Øystein Sneisen 1 1663 Kontrollør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Ove Dalsheim 1 213 Forbundsleder I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Arthur Skåtøy 1 233 Nestleder Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Ingrid Stange 2 301 Siviløkonom I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Ove Fløtaker 1 301 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Bjørn Sund 1 501 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Kjersti Alveberg 2 625 Fagarbeider Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Tor Espedal 1 1103 Konserndirektør I statsråd 1970
1994 Leder Arne Rettedal 1 1103 Sivilingeniør I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Ragnhild Setsaas 2 1601 Daglig Leder I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Øystein Sneisen 1 1663 Kontrollør I statsråd 1970 1970
1994 Nestleder Bjørg Simonsen 2 1833 Overbibliotekar I statsråd 1970
1995 Leder Jan Reinås 1 219 Konsernsjef I statsråd 1970
1995 Andre tilknyttede personer Ove Fløtaker 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Sund 1 501 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Tor Espedal 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Andre tilknyttede personer Ragnhild Setsaas 2 1601 Daglig Leder I statsråd 1970
1995 Nestleder Bjørg Simonsen 2 1833 Overbibliotekar I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Ove Dalsheim 1 213 Forbundsleder I statsråd 1970 1970
1996 Leder Jan Reinås 1 219 Konsernsjef I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Arthur Skåtøy 1 233 Nestleder Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Ove Fløtaker 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Sund 1 501 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Roar Aasen 1 625 Fagarbeider Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Tor Espedal 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Wenche Meldahl 2 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Ragnhild Setsaas 2 1601 Planlegger I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Øystein Sneisen 1 1663 Kontrollør I statsråd 1970 1970
1996 Nestleder Bjørg Simonsen 2 1833 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Ove Fløtaker 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Kristin Bjella 2 301 Advokat I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Bjørn Sund 1 501 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Tor Espedal 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Nina Broch Mathisen 2 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Leder Arent M. Henriksen 1 1627 Ordfører I statsråd 1970
1997 Nestleder Bjørg Simonsen 2 1833 Avdelingsdirekt I statsråd 1970