Forvaltningsdatabasen

Programutvalget for nye frimerker

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Programutvalget for nye frimerker" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Programutvalget for nye frimerker
Utvalgsnummer: 13020000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1959
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1959 av Samferdselsdepartementet
Mandat:
Skal gi råd om utgivelse av norske spesialfrimerker. Innkomne forslagforelegges utvalget til uttalelse før generaldirektøren for Postverkettar stilling til dem.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 3 0 2 0 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 3 0 1 0 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 3 0 1 0 Annen instans
1983 Samferdselsdepartementet 3 0 2 0 Annen instans
1984 Samferdselsdepartementet 3 0 2 0 Annen instans
1985 Samferdselsdepartementet 3 0 0 0 Annen instans
1986 Samferdselsdepartementet 3 0 1 0 Annen instans
1987 Samferdselsdepartementet 3 0 1 0
1988 Samferdselsdepartementet 3 0 1 0
1989 Samferdselsdepartementet 3 0 1 0
1990 Samferdselsdepartementet 3 0 1 1
1991 Samferdselsdepartementet 3 0 0 0
1992 Samferdselsdepartementet 3 0 1 0
1993 Samferdselsdepartementet 3 0 0 0
1994 Samferdselsdepartementet 3 0 1 0
1995 Samferdselsdepartementet 3 0 1 0
1996 Samferdselsdepartementet 3 0 1 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Leder Olav Hove 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Johan Hisdal 1 301 Avdelingsdirektør 1970
1981 Vanlig medlem Johan Hisdal 1 301 Avdelingsdirektør 1970
1981 Leder Olav Hove 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Leder Olav Hove 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Johan Hisdal 1 301 Avdelingsdirektø Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Johan Hisdal 1 301 Avdelingsdirektør I kraft av stilling 1970
1983 Vanlig medlem Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Leder Olav Hove 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1984 Leder Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Johan Hisdal 1 301 Avdelingsdirektør I kraft av stilling 1970
1984 Vanlig medlem Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arne Hoff 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Johan Hisdal 1 301 Avdelingsdirektør I kraft av stilling 1970
1985 Vanlig medlem Arne Hoff 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Leder Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Markedsdirektør Av andre 1970
1986 Leder Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arne Hoff 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Markedsdirektør Av andre 1970
1987 Leder Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arne Hoff 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Markedsdirektør Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Markedsdirektør Av andre 1970
1988 Leder Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Berit Fallan 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Berit Fallan 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Leder Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Forretningsdire Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Berit Fallan 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Forretningsdire Av andre 1970
1990 Leder Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Forretningsdire Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Berit Fallan 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1991 Leder Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Berit Fallan 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Forretningsdire Av andre 1970
1992 Leder Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Forretningsdire Av andre 1970
1993 Leder Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Berit Fallan 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Leder Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Viseadm Direkt Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Berit Fallan 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Berit Fallan 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Adm. Direktør Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Morten Berner 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Leder Erik Rudeng 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Leder Erik Rudeng 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Berit Fallan 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Morten Berner 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970