Forvaltningsdatabasen

Det nasjonale sikkerhetsråd for lufthavnene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det nasjonale sikkerhetsråd for lufthavnene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det nasjonale sikkerhetsråd for lufthavnene
Utvalgsnummer: 13026000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1973
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 16.02.1973 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådgivende organ for offentlige myndigheter og andre institusjoner somhar ansvar for å hindre aksjoner som setter sikkerheten ilufttrafikken i fare. Rådet skal vurdere etablerte sikkerhetstiltak ogom nødvendig foreslå at nye tiltak blir satt i verk.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 7 0 4 23000 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 6 0 4 10345 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 0 0 3 32359 Vedkommende departement
1983 Samferdselsdepartementet 7 0 4 37369 Vedkommende departement
1984 Samferdselsdepartementet 7 0 3 49525 Vedkommende departement
1985 Samferdselsdepartementet 7 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Samferdselsdepartementet 7 0 4 42593 Vedkommende departement
1987 Samferdselsdepartementet 7 0 0 0
1988 Samferdselsdepartementet 7 0 4 67040
1989 Samferdselsdepartementet 7 0 4 33481
1990 Samferdselsdepartementet 7 0 2 39799
1991 Samferdselsdepartementet 7 0 1 36773
1992 Samferdselsdepartementet 7 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Jan Wessel Hegg 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Haarstad 1 219 Overvåkingssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Gjone 1 219 Politimester I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jørgen M. Skår 1 220 Flykaptein Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Øivind Bostad 1 220 Ass.Regional Stasjonssjef I statsråd 1970
1980 Medlem og sekretær Rolv Tomter 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Haarstad 1 219 Overvåkingssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Gjone 1 219 Politimester I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Jan Wessel Hegg 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Øivind Bostad 1 220 Ass.Regional Stasjonssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Jørgen M. Skår 1 220 Flykaptein Av departement 1970
1981 Medlem og sekretær Rolv Tomter 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Leif Kristoffersen 1 219 Prosjektsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Gjone 1 219 Politimester I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jan Wessel Hegg 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jørgen M. Skår 1 220 Kaptein Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Iver Frigaard 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1983 Leder Niels C. Fog 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Medlem og sekretær Rolv Tomter 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Øystein Braathen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Harald Risvik 1 1103 Kaptein Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Larsen 1 1201 Stasjonssjef I statsråd 1970
1984 Nestleder Terje Bakke 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Leif Kristoffersen 1 219 Prosjektsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Gjone 1 219 Politimester I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jan Wessel Hegg 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jørgen M. Skår 1 220 Kaptein Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Iver Frigaard 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Øystein Braathen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Medlem og sekretær Rolv Tomter 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar H. Lindeman 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Leder Niels C. Fog 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Harald Dalen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Harald Risvik 1 1103 Kaptein Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Larsen 1 1201 Stasjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Leif Kristoffersen 1 219 Prosjektsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Gjone 1 219 Politimester I statsråd 1970
1985 Nestleder Terje Bakke 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jørgen M. Skår 1 220 Kaptein Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Magne Olav Lynum 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Iver Frigaard 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Harald Dalen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar H. Lindeman 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Medlem og sekretær Rolv Tomter 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Leder Niels C. Fog 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Harald Risvik 1 1103 Kaptein Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Larsen 1 1201 Stasjonssjef I statsråd 1970
1986 Nestleder Terje Bakke 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Cato Aabol 1 219 Stedfortredende R Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Leif Kristoffersen 1 219 Prosjektsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jørgen M. Skår 1 220 Kaptein Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Magne Olav Lynum 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Iver Frigaard 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gunnar H. Lindeman 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Leder Niels C. Fog 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Harald Dalen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Medlem og sekretær Rolv Tomter 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Harald Risvik 1 1103 Kaptein Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Larsen 1 1201 Stasjonssjef I statsråd 1970
1987 Nestleder Terje Bakke 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Per Arne Watle 1 219 Direktør Av departement
1987 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jørgen M. Skår 1 220 Kaptein Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Magne Olav Lynum 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Harald Neple 1 220 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Iver Frigaard 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kjell Harald Dalen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Medlem og sekretær Rolv Tomter 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1987 Leder Niels C. Fog 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gunnar H. Lindeman 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Harald Risvik 1 1103 Kaptein Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Larsen 1 1201 Stasjonssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Michael Seear 1 219 Sikkerhetsleder Av departement 1970
1988 Nestleder Terje Bakke 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jørgen M. Skår 1 220 Kaptein Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Magne Olav Lynum 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Iver Frigaard 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Leder Niels C. Fog 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Gunnar H. Lindeman 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Medlem og sekretær Rolv Tomter 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Harald Risvik 1 1103 Kaptein Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Larsen 1 1201 Stasjonssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Erik Heibek 1 211 Flykaptein Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Michael Seear 1 219 Sikkerhetsleder Av departement 1970
1989 Nestleder Terje Bakke 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Magne Olav Lynum 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Halvor Bjørnebye 1 231 Flystyrmann Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Iver Frigaard 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gunnar H. Lindeman 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Medlem og sekretær Rolv Tomter 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1989 Leder Niels C. Fog 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Larsen 1 1201 Stasjonssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Erik Heibek 1 211 Flykaptein Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Michael Seear 1 219 Sikkerhetsleder Av departement 1970
1990 Nestleder Terje Bakke 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Magne Olav Lynum 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Halvor Bjørnebye 1 231 Flystyrmann Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Iver Frigaard 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1990 Medlem og sekretær Rolv Tomter 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar H. Lindeman 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Martha Tvedt 2 301 Sikkerhetskonsu Av departement 1970
1990 Leder Niels C. Fog 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Larsen 1 1201 Stasjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Erik Heibek 1 211 Flykaptein Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Michael Seear 1 219 Sikkerhetsleder Av departement 1970
1991 Nestleder Terje Bakke 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Magne Olav Lynum 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Halvor Bjørnebye 1 231 Flystyrmann Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Iver Frigaard 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gunnar H. Lindeman 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Martha Tvedt 2 301 Sikkerhetskonsu Av departement 1970
1991 Leder Niels C. Fog 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Medlem og sekretær Rolv Tomter 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Erik Heibek 1 211 Flykaptein Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Michael Seear 1 219 Sikkerhetsleder Av departement 1970
1992 Nestleder Terje Bakke 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arnstein Øverkil 1 220 Politimester Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Magne Olav Lynum 1 220 Politiinspektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Halvor Bjørnebye 1 231 Flystyrmann Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Iver Frigaard 1 233 Politiinspektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gunnar H. Lindeman 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Medlem og sekretær Rolv Tomter 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Inger Opdahl Lavik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Martha Tvedt 2 301 Sikkerhetskonsu Av departement 1970