Forvaltningsdatabasen

Arbeidsutvalget for sivile bilreparasjonstjenester

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsutvalget for sivile bilreparasjonstjenester" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsutvalget for sivile bilreparasjonstjenester
Utvalgsnummer: 13028000
Opprettelsesår: 1964
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet
Mandat:
Planlegge sivil bilreparasjonstjeneste i krig, herunder opplegg avreservedelslagre for kjøretøyer.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 6 0 3 2000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Johan P. Thu. 1 231 Oberstløytnant 1970
1980 Vanlig medlem J.chr. Dahlin 1 301 Avd.Ingenør
1980 Vanlig medlem Trygve Steen 1 301 Førstekonsulent
1980 Leder Rolf Olaf Haugerud 1 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ingar Tenold 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Knut Sand 1 1103 Disponent