Forvaltningsdatabasen

Statens trafikksikkerhetsutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens trafikksikkerhetsutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens trafikksikkerhetsutvalg
Utvalgsnummer: 13029000
Opprettelsesår: 1971
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet
Mandat:
Statens trafikksikkerhetsutvalgs oppgave er å sette prinsipielle ogpraktiske mål for trafikksikkerhetsarbeid, formulere rammeplan forarbeidet på kort og lang sikt og arbeide for virkeliggjøring av deoppsatte planer. Utvalget skal ta initiativ til nye tilt
Utvalgstype: Permanente utvalg
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 7 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Dag Bjørnland 1 219 Instituttsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Karl Olsen 1 219 Vegdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Herman H. Berger 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Johan Moe Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Hans Christian Bugge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Leder Svein Aasmundstad 1 501 Statssekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Hilmar S. Egeli 1 1103 Konsulent I statsråd 1970