Forvaltningsdatabasen

Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960
Utvalgsnummer: 13043000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 27.05.1983 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Revisjon av luftfartsloven på en del punkter nærmere angitt imandatet.
Tidsfrist: 1987
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Samferdselsdepartementet 5 0 6 31400 Vedkommende departement
1984 Samferdselsdepartementet 5 0 10 127348 Vedkommende departement
1985 Samferdselsdepartementet 5 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Samferdselsdepartementet 6 0 7 0 Vedkommende departement
1987 Samferdselsdepartementet 6 0 5 133564
1988 Samferdselsdepartementet 6 0 10 84132
1989 Samferdselsdepartementet 6 0 11 121690
1990 Samferdselsdepartementet 6 0 19 113084
1991 Samferdselsdepartementet 6 0 0 0
1992 Samferdselsdepartementet 6 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Leder Stein Øxseth 1 220 Advokat I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Christian A. Beck 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Sverre Holsten 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Torstein Ljøstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Leder Stein Øxseth 1 220 Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sverre Holsten 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Christian A. Beck 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Christian Borchsenius 1 301 Lagdommer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Torstein Ljøstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Advokat I statsråd 1970
1985 Leder Stein Øxseth 1 220 Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Christian Borchsenius 1 301 Lagmann Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Sverre Holsten 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Christian A. Beck 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Torstein Ljøstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Leder Stein Øxseth 1 220 Advokat I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Christian Borchsenius 1 301 Lagmann Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Advokat I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Sverre Holsten 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Torstein Ljøstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Advokat I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Christian A. Beck 1 301 Utviklingssjef I statsråd 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Morten Kristiansen 1 122 Byråsjef Av departement 1970
1987 Leder Stein Øxseth 1 220 Advokat I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Christian Borchsenius 1 301 Lagmann Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Advokat I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Torstein Ljøstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Morten Kristiansen 1 122 Utredningsleder Av departement 1970
1988 Leder Stein Øxseth 1 220 Advokat I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Christian Borchsenius 1 301 Lagmann Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Torstein Ljøstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Morten Kristiansen 1 125 Utredningsleder Av departement 1970
1989 Leder Stein Øxseth 1 220 Advokat I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Torstein Ljøstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Christian Borchsenius 1 301 Lagmann Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Morten Kristiansen 1 125 Utredningsleder Av departement 1970
1990 Leder Stein Øxseth 1 220 Advokat I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Christian Borchsenius 1 301 Lagmann Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Torstein Ljøstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Morten Kristiansen 1 125 Utredningsleder Av departement 1970
1991 Leder Stein Øxseth 1 220 Advokat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Torstein Ljøstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Christian Borchsenius 1 301 Lagmann Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd I statsråd 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Morten Kristiansen 1 125 Utredningsleder Av departement 1970
1992 Leder Stein Øxseth 1 220 Advokat I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Torstein Ljøstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 301 Likestillingsom I statsråd 1970