Forvaltningsdatabasen

Statsgarantiutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statsgarantiutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statsgarantiutvalget
Utvalgsnummer: 13044000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 17.12.1982 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal være et rådgivende utvalg som skal biståSamferdselsdepartementet ved vurderingen av de enkelte søknader ettergarantiordningen for kystgodsruteskip og fraktefartøyer.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Samferdselsdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1984 Samferdselsdepartementet 3 3 3 61437 Vedkommende departement
1985 Samferdselsdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1986 Samferdselsdepartementet 3 3 1 25000 Vedkommende departement
1987 Samferdselsdepartementet 3 3 0 3500
1988 Samferdselsdepartementet 3 3 0 0
1989 Samferdselsdepartementet 3 3 1 1
1990 Samferdselsdepartementet 3 3 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig varamedlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Karl Ansgar Olsen 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1983 Leder Oddvar Vigestad 1 1201 Samferdselssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Einar Håkon Kirkefjord 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Thor Bonesmo 1 1601 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Øivind Lyng 1 1601 Samferdselssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Einar Håkon Kirkefjord 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Karl Ansgar Olsen 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1984 Leder Oddvar Vigestad 1 1201 Samferdselssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Thor Bonesmo 1 1601 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Øivind Lyng 1 1601 Samferdselssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Karl Ansgar Olsen 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Einar Håkon Kirkefjord 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1985 Leder Oddvar Vigestad 1 1201 Samferdselssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Øivind Lyng 1 1601 Samferdselssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Thor Bonesmo 1 1601 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Einar Håkon Kirkefjord 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Karl Ansgar Olsen 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1986 Leder Oddvar Vigestad 1 1201 Samferdselssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Øivind Lyng 1 1601 Samferdselssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Thor Bonesmo 1 1601 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1987 Leder Oddvar Vigestad 1 1201 Samferdselssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Karl Ansgar Olsen 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Einar Håkon Kirkefjord 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Thor Bonesmo 1 1601 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Øivind Lyng 1 1601 Samferdselssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Einar Håkon Kirkefjord 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Karl Ansgar Olsen 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1988 Leder Oddvar Vigestad 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Øivind Lyng 1 1601 Pensjonist I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Thor Bonesmo 1 1601 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1989 Leder Oddvar Vigestad 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Karl Ansgar Olsen 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Einar Håkon Kirkefjord 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Øivind Lyng 1 1601 Pensjonist I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Thor Bonesmo 1 1601 Pensjonist I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Nine Paulsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Karl Ansgar Olsen 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1990 Leder Oddvar Vigestad 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Einar Håkon Kirkefjord 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Øivind Lyng 1 1601 Pensjonist I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Thor Bonesmo 1 1601 Pensjonist I statsråd 1970