Forvaltningsdatabasen

Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver
Utvalgsnummer: 13050000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 08.29.1986 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal vurdere Luftfartsverkets hovedoppgaver og ansvarsområdei utøvelse av luftfartspolitikken. Utvalget skal videre utredestyringsformene mellom departement og etat- og vurdereLuftfartsverkets organisasjon og finansieringsform for etatensoppgaver
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Samferdselsdepartementet 9 0 2 20000 Vedkommende departement
1987 Samferdselsdepartementet 9 0 0 0
1988 Samferdselsdepartementet 9 0 7 160462
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1986 Vanlig medlem Rolf Skrede 1 219 Flyveleder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Per Arne Watle 1 219 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ragnhild Behringer 2 219 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Leder Borger A. Lenth 1 219 Adm. Banksjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Pål Tore Berg 1 231 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ove Liavaag 1 301 Teknisk Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Tor Saglie 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Christine Hjortland 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Knut Johannes Utvik 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Per Arne Watle 1 219 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ragnhild Behringer 2 219 Byråsjef I statsråd 1970
1987 Leder Borger A. Lenth 1 219 Adm. Banksjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Rolf Skrede 1 219 Flyveleder I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Pål Tore Berg 1 231 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Leiv Kjell Ødegård 1 301 Rådgiver I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Tor Saglie 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ove Liavaag 1 301 Teknisk Direktø I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Christine Hjortland 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Per Arne Watle 1 219 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ragnhild Behringer 2 219 Rådgiver I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Rolf Skrede 1 219 Flyveleder I statsråd 1970
1988 Leder Borger A. Lenth 1 219 Adm. Banksjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Pål Tore Berg 1 231 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Tor Saglie 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Leiv Kjell Ødegård 1 301 Rådgiver I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ove Liavaag 1 301 Teknisk Direktø I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Christine Hjortland 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970