Forvaltningsdatabasen

Statens teleforvaltningsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens teleforvaltningsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens teleforvaltningsråd
Utvalgsnummer: 13051000
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Mandat:
Statens teleforvaltningsråd er sakkyndig organ for departementet ogklageorgan for forvaltningsavgjørelser som fattes i Statensteleforvaltning. Klageadgangen til departementet begrenses til saker som harprinsipiell betydning eller telepolitisk karakter.
Tidsfrist: 1989
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1988 Samferdselsdepartementet 5 5 7 596000
1989 Samferdselsdepartementet 5 5 5 644
1990 Samferdselsdepartementet 5 5 3 347276
1991 Samferdselsdepartementet 5 5 3 302568
1992 Samferdselsdepartementet 5 5 4 292750
1993 Samferdselsdepartementet 5 5 4 395300
1994 Samferdselsdepartementet 5 5 4 368940
1995 Samferdselsdepartementet 5 5 0 0
1996 Samferdselsdepartementet 5 5 0 0
1997 Samferdselsdepartementet 5 5 0 0
2002 Sosial- og helsedepartementet 8 470000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1988 Vanlig varamedlem Anne Lise Hilmen 2 216 Ass. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Kristin Moe Krohn 2 220 Redaktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970
1988 Leder Finn Lied 1 226 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Banksjef I statsråd 1970
1988 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Nils Holme 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kjell T. Roderburg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Siri Pettersen Strandenes 2 1201 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Lise Hilmen 2 216 Ass. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Kristin Moe Krohn 2 220 Redaktør I statsråd 1970
1989 Leder Finn Lied 1 226 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Nils Holme 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kjell T. Roderburg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Banksjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Forsker I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Lise Hilmen 2 216 Ass. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kristin Moe Krohn 2 220 Redaktør I statsråd 1970
1990 Leder Finn Lied 1 226 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kjell T. Roderburg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Banksjef I statsråd 1970
1990 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Nils Holme 1 301 Stabssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Amanuensiss I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Lise Hilmen 2 216 Ass. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kristin Moe Krohn 2 220 Redaktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970
1991 Leder Finn Lied 1 226 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Nils Holme 1 301 Stabssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kjell T. Roderburg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Fhv. Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Amanuensis I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Lise Hilmen 2 216 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kristin Moe Krohn 2 220 Redaktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970
1992 Leder Finn Lied 1 226 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Nils Holme 1 231 Direktør I statsråd 1970
1992 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Fhv. Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kjell T. Roderburg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Amanuensis I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Lise Hilmen 2 216 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Kristin Moe Krohn 2 220 Redaktør I statsråd 1970
1993 Leder Finn Lied 1 226 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Nils Holme 1 231 Direktør I statsråd 1970
1993 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Fhv. Professor I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Kjell T. Roderburg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Amanuensis I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne Lise Hilmen 2 216 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Kristin Moe Krohn 2 220 Redaktør I statsråd 1970
1994 Leder Finn Lied 1 226 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Nils Holme 1 231 Direktør I statsråd 1970
1994 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Fhv Professor I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Kjell T. Roderburg 1 301 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Amanuensis I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Kristin Moe Krohn 2 220 Redaktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970
1995 Leder Finn Lied 1 226 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Nils Holme 1 231 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Fhv. Professor I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Kjell T. Roderburg 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Kristin Moe Krohn 2 220 Redaktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970
1996 Leder Finn Lied 1 226 Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Nils Holme 1 231 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Kjell T. Roderburg 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1996 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Fhv. Professor I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Erik Boe 1 220 Professor I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Kristin Moe Krohn 2 220 Redaktør I statsråd 1970
1997 Leder Finn Lied 1 226 Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Nils Holme 1 231 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Nestleder Knut S. Selmer 1 301 Fhv. Professor I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Kjell T. Roderburg 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
2002 Nils Holme 231 Adm. Direktør
2002 Kjell T. Roderburg 301 Fhv. Viseadm. Direktør
2002 Leder Ellen Mo 301 Lagdommer
2002 Einar Thomesen 425 Sorenskriver
2002 Kirsten Bjørnå 1902 It-Sjef