Forvaltningsdatabasen

Utvalget for omstrukturering og forenkling av vegtrafikklovgivningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for omstrukturering og forenkling av vegtrafikklovgivningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for omstrukturering og forenkling av vegtrafikklovgivningen
Utvalgsnummer: 13053000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1991
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 19. april 1991.
Mandat:
Vurdere hvordan vegtrafikklovgivningen kan forenkles og bedretilpasses dagens trafikale forhold. Vurdere myndighetsfordelingen og lovgivningens struktur generelt påvegtrafikkens område. Vurdere hvordan vegtrafikklovgivningen bedre kan fremme effektivetter
Tidsfrist: 1992
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Samferdselsdepartementet 6 5 7 304780
1992 Samferdselsdepartementet 6 4 10 202389
1993 Samferdselsdepartementet 6 4 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Sekretær, ikke medlem Johan Alfred Mellbye 1 211 Kontorsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem John Arild Jenssen 1 213 Underdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Vidar Refvik 1 301 Politiinspektør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ingar Tenold 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Bente Vindedal 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne-Mette Ringdal 2 301 Førstekons I statsråd 1970
1991 Leder Herman H. Berger 1 301 Fhv. Ekspedisjo I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Astrid Irene Paulsrud 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Grethe Ulgjell 2 402 Kontorsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ingrid Johanne Borud 2 706 Fylkessekr I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Leif A. Ellevset 1 0 Direktør Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Johan Alfred Mellbye 1 211 Kontorsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem John Arild Jenssen 1 213 Underdirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Bente Vindedal 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Astrid Irene Paulsrud 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Vidar Refvik 1 301 Politiinspektør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne-Mette Ringdal 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1992 Leder Herman H. Berger 1 301 Fhv. Ekspedisjo I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ingar Tenold 1 301 Trafikkdirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Grethe Ulgjell 2 402 Kontorsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ingrid Johanne Borud 2 706 Fylkessekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Leif A. Ellevset 1 0 Direktør Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Johan Alfred Mellbye 1 211 Kontorsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem John Arild Jenssen 1 213 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1993 Leder Herman H. Berger 1 301 Fhv. Ekspedisjo I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne-Mette Ringdal 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Bente Vindedal 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ingar Tenold 1 301 Trafikkdirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Vidar Refvik 1 301 Politiinspektør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Astrid Irene Paulsrud 2 301 Ridgiver I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Grethe Ulgjell 2 402 Kontorsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør I statsråd 1970