Forvaltningsdatabasen

Underutvalget for tekniske kart

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Underutvalget for tekniske kart" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Underutvalget for tekniske kart
Utvalgsnummer: 14011003
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 1981 av Miljøverndepartementet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Miljøverndepartementet 0 0 4 0 Annen instans
1983 Miljøverndepartementet 0 0 6 0 Annen instans
1984 Miljøverndepartementet 0 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Steinar Usland 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Knut Skjeseth 1 501 Oppmålingssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Andreas Ulltveit-Moe 1 602 Oppmålingssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Einar Jonsjord 1 806 Kartsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Per Helge Myklebust 1 1419 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Steinar Usland 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Knut Skjeseth 1 501 Oppmålingssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Andreas Ulltveit-Moe 1 602 Oppmålingssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Einar Jonsjord 1 806 Kartsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Per Helge Myklebust 1 1419 Avdelingsingeniør Av departement 1970