Forvaltningsdatabasen

Utvalg for samordning av vannressursforvaltning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for samordning av vannressursforvaltning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for samordning av vannressursforvaltning
Utvalgsnummer: 14012000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 30.06.1978 av Miljøverndepartementet
Mandat:
Vannressursutvalget skal tilrettelegge grunnlaget for en samordnetforvaltning av vannressursene. Utvalget skal fungere som et sentralt,faglig samordnende organ og rådgiver for Det interdepartementalesamordningsutvalget for ressursforvaltning, miljøspørsmå
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 13 0 3 0 Vedkommende departement
1981 Miljøverndepartementet 13 0 3 340000 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 0 0 5 59693 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 8 0 0 0 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 8 0 6 235548 Vedkommende departement
1985 Miljøverndepartementet 8 0 8 481600 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 8 0 6 532066 Vedkommende departement
1987 Miljøverndepartementet 8 0 7 276821
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Bengt Rognerud 1 214 Dosent 1970
1980 Nestleder Ola Gunnes 1 219 Fagsjef 1970
1980 Vanlig medlem Terje Stubberud 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Oddvar Georg Lindholm 1 301 Sjefingeniør 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kjell Haagensen 1 301 Byråsjef 1970
1980 Vanlig medlem Inger Lindgren 2 301 Førstekonsulent 1970
1980 Vanlig medlem Knut Erling Ellingsen 1 301 Sjefsingeniør 1970 1970
1980 Vanlig medlem Oddvar Fossheim 1 301 Overingeniør 1970
1980 Vanlig medlem Ottar Christiansen 1 301 1970 1970
1980 Vanlig medlem Knut Ørn Bryn 1 301 Førstestatsgeolog 1970
1980 Vanlig medlem Kjell Hauge 1 301 Byråsjef 1970
1980 Vanlig medlem Albert Swift 1 706 Statskonsulent 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bengt Rognerud 1 214 Dosent 1970
1981 Vanlig medlem Bo Wingård 1 220 Fagsjef 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kjell Haagensen 1 301 Byråsjef 1970
1981 Vanlig medlem Oddvar Fossheim 1 301 Overingeniør 1970
1981 Leder Olav S. Nedenes 1 301 Assisterende Direktør 1970 1970
1981 Vanlig medlem Knut Ørn Bryn 1 301 Førstestatsgeolog 1970
1981 Vanlig medlem Inger Lindgren 2 301 Førstekonsulent 1970
1981 Vanlig medlem Kjell Hauge 1 301 Byråsjef 1970
1981 Vanlig medlem Sverre Fosse 1 903 Fylkesingeniør 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bengt Rognerud 1 214 Dosent I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Oddvar Fossheim 1 301 Overingeniør I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Knut Ørn Bryn 1 301 Førstestatsgeolo I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Kjell Haagensen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Kjell Hauge 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Inger Lindgren 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Bengt Rognerud 1 214 Forskningssjef I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Arnt Egil Ursin 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Nestleder Bo Wingård 1 220 Fagsjef I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Inger Lindgren 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Oddvar Fossheim 1 301 Overingeniør I statsråd 1970
1983 Leder Christian Hambro 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Hauge 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Overlege I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Knut Ørn Bryn 1 301 Førstestatsgeolog I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Knut Ellingsen 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ottar Christiansen 1 301 Assisterende Over Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Haagensen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Terje Stubberud 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Leder Olav S. Nedenes 1 301 Assisterende Dire Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Albert Swift 1 706 Statskonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Sverre Fosse 1 903 Fylkesingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Eli Heiberg 2 1420 Naturverninspektø I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn A. Follestad 1 1601 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Arnt Egil Ursin 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Leder Christian Hambro 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Harald Solli 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Eli Heiberg 2 1420 Naturverninspektø I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn A. Follestad 1 1601 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Leder Haakon Thaulow 1 219 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arnt Egil Ursin 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Nestleder Harald Rensvik 1 231 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Harald Solli 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Leder Christian Hambro 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Eli Heiberg 2 1420 Naturverninspektø I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Eli Moen 2 1601 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn A. Follestad 1 1601 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Leder Haakon Thaulow 1 219 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arnt Egil Ursin 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Nestleder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Harald Solli 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jens Aabel 1 301 Overingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Eli Moen 2 1601 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn A. Follestad 1 1601 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Arnt Egil Ursin 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1987 Leder Haakon Thaulow 1 219 Direktør Av departement 1970
1987 Nestleder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Harald Solli 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jens Aabel 1 301 Overingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bodolf Hareide 1 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn A. Follestad 1 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Eli Moen 2 1601 Førstekonsulent Av departement 1970