Forvaltningsdatabasen

Styringsgruppe for vurdering av kulturverdiene i de 10-års vernede vassdrag

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styringsgruppe for vurdering av kulturverdiene i de 10-års vernede vassdrag" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styringsgruppe for vurdering av kulturverdiene i de 10-års vernede vassdrag
Utvalgsnummer: 14020000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 30.06.1978 av Miljøverndepartementet
Mandat:
Styringsgruppen skal sette rammer for arbeidet med registrering ogvurdering av kulturverdiene, fordele disponible pengemidler og gi ensamlet og prioritert vurdering av kulturverdiene i de 10-års-vernedevassdrag.Arbeidet ventes avsluttet i 1982.
Tidsfrist: 1982
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 5 0 4 1510000 Vedkommende departement
1981 Miljøverndepartementet 5 2 5 89500 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 5 3 5 291000 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 5 2 4 50713 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Sverre Marstrander 1 301 Professor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Rolf Selrod 1 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Anne-Berit Borchgrevink 2 301 Konservator Av departement
1980 Leder Øivind Lunde 1 301 Førsteantikvar Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Egil Mikkelsen 1 301 Prosjektleder Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Arne B. Johansen 1 1103 Professor Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Arthur Fasteland 1 1201 Konservator Av departement
1980 Vanlig medlem Dikka Storm 2 1902 Vitenskapelig Assistent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Anne-Berit Borchgrevink 2 301 Konservator Av departement
1981 Vanlig medlem Sverre Marstrander 1 301 Professor Av departement 1970
1981 Leder Øivind Lunde 1 301 Førsteantikvar Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Espen Koksvik 1 301 Førstesekretær 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Egil Mikkelsen 1 301 Prosjektleder Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Arne B. Johansen 1 1103 Professor Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Arthur Fasteland 1 1201 Konservator Av departement
1983 Leder Øivind Lunde 1 301 Førsteantikvar Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Espen Koksvik 1 301 Førstesekretær Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Egil Mikkelsen 1 301 Prosjektleder Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Anne-Berit Borchgrevink 2 301 Konservator Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Sverre Marstrander 1 301 Fhv. Professor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arthur Fasteland 1 1201 Konservator Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Dikka Storm 2 1902 Vitenskapelig Ass Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arne B. Johansen 1 9905 Professor Av departement 1970