Forvaltningsdatabasen

Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer
Utvalgsnummer: 14022000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 25.05.1979 av Miljøverndepartementet
Mandat:
Utvalget skal ha som oppgave å skape bedre kontakt mellom de ulikeinteressegrupper, sørge for prioritering og koordinering av innsatseninnen dette feltet og bidra til en raskere praktisk gjennomføring avde tiltak som er under utredning.Utvalget skal også
Tidsfrist: 1984
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 15 0 3 17000 Vedkommende departement
1981 Miljøverndepartementet 14 0 3 25000 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 0 0 3 137000 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 14 0 1 29345 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 14 0 2 27732 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Einar Kiserud 1 137 Bonde Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Leif O. Forsell 1 213 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Arvid Lysø 1 214 Amanuensis 1970
1980 Vanlig medlem Thor Homb 1 214 Professor 1970
1980 Vanlig medlem Nils Raastad 1 214 Kontorsjef Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Per Slagsvold 1 219 Professor 1970 1970
1980 Leder Geir Wigdel 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Næss 1 219 Overveterinær Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Hans Christian Holdt 1 301 Overingeniør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anders J. Horgen 1 625 Overingeniør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Kjell Vastveit 1 1141 Bonde Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Harald Holm 1 1601 Disponent Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Johannes Minsaas 1 1601 Forsker Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Einar Kiserud 1 137 Bonde Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Arvid Lysø 1 214 Amanuensis 1970
1981 Vanlig medlem Thor Homb 1 214 Professor 1970
1981 Vanlig medlem Nils Raastad 1 214 Kontorsjef Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Næss 1 219 Overveterinær Av instans utenfor departement 1970
1981 Leder Geir Wigdel 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Egil Myhr 1 301 Veterinærinspektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anders J. Horgen 1 625 Overingeniør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Finn Hallingstad 1 1103 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kjell Vastveit 1 1141 Bonde Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Johannes Minsaas 1 1601 Forsker Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Harald Holm 1 1601 Disponent Av instans utenfor departement 1970
1982 Vanlig medlem Hans Christian Holdt 1 301 Førstekonsulent Av departement
1983 Vanlig medlem Einar Kiserud 1 137 Bonde Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Anders Jordbakke 1 213 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Leif O. Forsell 1 213 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Thor Homb 1 214 Professor 1970
1983 Vanlig medlem Nils Raastad 1 214 Kontorsjef Av andre 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Arvid Lysø 1 214 Amanuensis Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Næss 1 219 Direktør Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Per Slagsvold 1 219 Professor 1970
1983 Leder Geir Wigdel 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Egil Myhr 1 301 Veterinærinspektø Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Hans Christian Holdt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Anders J. Horgen 1 625 Overingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Finn Hallingstad 1 1103 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Vastveit 1 1141 Bonde Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Harald Holm 1 1601 Disponent Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Johannes Minsaas 1 1601 Forsker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Einar Kiserud 1 137 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anders Jordbakke 1 213 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Leif O. Forsell 1 213 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Nils Raastad 1 214 Kontorsjef Av andre 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Arvid Lysø 1 214 Amanuensis Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Thor Homb 1 214 Professor 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Næss 1 219 Direktør Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Per Slagsvold 1 219 Professor 1970
1984 Leder Geir Wigdel 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Egil Myhr 1 301 Veterinærinspektø Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anders J. Horgen 1 625 Overingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Finn Hallingstad 1 1103 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Vastveit 1 1141 Bonde Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Johannes Minsaas 1 1601 Forsker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Harald Holm 1 1601 Disponent Av andre 1970