Forvaltningsdatabasen

Biomangfoldlovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Biomangfoldlovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Biomangfoldlovutvalget
Utvalgsnummer: 14040000
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 20.04.2001. Utrede styrket lovgivning for vern om biologisk mangfold i Norge samt tilgang til genressurser.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Miljøverndepartementet 6 2080000
2003 Miljøverndepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Trine Hvoslef-Eide 214 Førsteamanuensis
2002 Sissel Rogne 301 Direktør
2002 Ole Kristian Fauchald 301 Førsteamanuensis
2002 Kåre Selvik 301 Ekspedisjonssjef
2002 Stein Erik Stinessen 301 Advokat
2002 Leder Inge Lorange Backer 301 Ekspedisjonssjef
2002 Astri M. Lund 301 Advokat
2002 Dag Olav Hessen 301 Professor
2002 Haavard Viktor Østhagen 301 Seksjonssjef
2002 Ove Christian Lyngholt 1001 Advokat
2002 Kjersti Sjøtun 1201 Forsker
2002 Marit Reitan 1601 Førsteamanuensis
2002 Svein Karlsen 1702 Fylkesmiljøvernsjef
2003 Trine Hvoslef-Eide Førsteamanuensis
2003 Dag Olav Hessen Professor
2003 Astri M. Lund Advokat
2003 Stein Erik Stinessen Advokat
2003 Marit Reitan Førsteamanuensis
2003 Svein Karlsen Fylkesmiljøvernsjef
2003 Haavard Viktor Østhagen Seksjonssjef
2003 Ole Kristian Fauchald Førsteamanuensis
2003 Ove Christian Lyngholt Advokat
2003 Kåre Selvik Ekspedisjonssjef
2003 Leder Inge Lorange Backer Ekspedisjonssjef
2003 Kjersti Sjøtun Forsker
2003 Sissel Rogne Direktør