Forvaltningsdatabasen

Rådgivende utvalg for marin verneplan

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for marin verneplan" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for marin verneplan
Utvalgsnummer: 14041000
Hjemmel:
Opprettet av Miljøverndepartementet 15. mai 2001. Gi forvaltningen råd i utarbeidelsen av en nasjonal marin verneplan.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Miljøverndepartementet 4 390000
2003 Miljøverndepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Lisen Roll 301 Seksjonssjef
2002 Rasmus Hansson 301 Generalsekretær
2002 Nina Hedlund 301 Rådgiver
2002 Frode Lorentzen 301 Overingeniør
2002 Inger Helene Madland 1103 Sjefingeniør
2002 Ove Midttun 1201 Ass. Fiskeridirektør
2002 Leder Hein Rune Skjoldal 1201 Forskningssjef
2002 Eli Heiberg 1420 Landsstyremedlem
2002 Yngve Svarte 1601 Avdelingsdirektør
2002 Thrine Moen Heggberget 1601 Forsker
2002 Knut Andreas Hjelt 1601 Nestleder
2002 Jan Birger Jørgensen 1601 Avdelingsleder
2003 Thrine Moen Heggberget Forsker
2003 Nina Hedlund Rådgiver
2003 Leder Hein Rune Skjoldal Forskningssjef
2003 Frode Lorentzen Overingeniør
2003 Lisen Roll Seksjonssjef
2003 Knut Andreas Hjelt Nestleder
2003 Eli Heiberg Landsstyremedlem
2003 Rasmus Hansson Generalsekretær
2003 Yngve Svarte Avdelingsdirektør
2003 Ove Midttun Ass. Fiskeridirektør
2003 Jan Birger Jørgensen Avdelingsleder
2003 Inger Helene Madland Sjefingeniør