Forvaltningsdatabasen

Tilsynsutvalget for aspirantopplæringen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsutvalget for aspirantopplæringen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsutvalget for aspirantopplæringen
Utvalgsnummer: 1409100
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1970
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 3 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Håkon Wexelsen Freihow 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Mona Elisabeth Brøther 2 301 Aspirant Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Jerman 1 301 Direktør Av departement 1970 1970