Forvaltningsdatabasen

Styret for felles nordiske bistandsprosjekter

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for felles nordiske bistandsprosjekter" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for felles nordiske bistandsprosjekter
Utvalgsnummer: 1409200
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 2 0 2 16000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Liv Nordhaug 2 134 Lærer I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arne Arnesen 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent I statsråd 1970