Forvaltningsdatabasen

Klagenemnd til mesterbrevordningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Klagenemnd til mesterbrevordningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Klagenemnd til mesterbrevordningen
Utvalgsnummer: 147
Opprettelsesår: 1987
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Nærings- og fiskeridepartementet
2005 Nærings- og fiskeridepartementet
2006 Nærings- og fiskeridepartementet
2007 Nærings- og fiskeridepartementet
2008 Nærings- og fiskeridepartementet
2009 Nærings- og fiskeridepartementet
2010 Nærings- og fiskeridepartementet
2011 Nærings- og fiskeridepartementet
2012 Nærings- og fiskeridepartementet
2013 Nærings- og fiskeridepartementet
2014 Nærings- og fiskeridepartementet
2015 Nærings- og fiskeridepartementet
2016 Nærings- og fiskeridepartementet
2017 Nærings- og fiskeridepartementet
2018 Nærings- og fiskeridepartementet
2019 Nærings- og fiskeridepartementet
2020 Nærings- og fiskeridepartementet
2021 Nærings- og fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Barbro Noss 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 25.05.2007
2004 Bjørg Storås 2 0 sekretær 01.01.1999 31.12.2014
2004 Nina Rieker 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 25.05.2007
2004 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2004 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2004 Oddgeir Tobiassen 1 0 fagsjef 01.01.2003 25.05.2007
2004 Kjell Egil Torgersen 1 0 nestleder 01.01.1999 25.05.2007
2004 Kjell Nilsen 1 0 daglig leder 01.01.2003 25.05.2007
2004 Kristin Evensen 2 0 rådgiver 01.01.2003 25.05.2007
2005 Barbro Noss 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 25.05.2007
2005 Kjell Nilsen 1 0 daglig leder 01.01.2003 25.05.2007
2005 Oddgeir Tobiassen 1 0 fagsjef 01.01.2003 25.05.2007
2005 Bjørg Storås 2 0 sekretær 01.01.1999 31.12.2014
2005 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2005 Kjell Egil Torgersen 1 0 nestleder 01.01.1999 25.05.2007
2005 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2005 Kristin Evensen 2 0 rådgiver 01.01.2003 25.05.2007
2005 Nina Rieker 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 25.05.2007
2006 Barbro Noss 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 25.05.2007
2006 Oddgeir Tobiassen 1 0 fagsjef 01.01.2003 25.05.2007
2006 Bjørg Storås 2 0 sekretær 01.01.1999 31.12.2014
2006 Nina Rieker 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 25.05.2007
2006 Kjell Egil Torgersen 1 0 nestleder 01.01.1999 25.05.2007
2006 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2006 Kristin Evensen 2 0 rådgiver 01.01.2003 25.05.2007
2006 Kjell Nilsen 1 0 daglig leder 01.01.2003 25.05.2007
2006 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2007 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2007 Kjell Nilsen 1 0 daglig leder 01.01.2003 25.05.2007
2007 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2007 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2007 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2007 Marianne Gussiås 2 0 saksbehandler 01.01.2007 31.12.2010
2007 Nina Rieker 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 25.05.2007
2007 Kjell Egil Torgersen 1 0 nestleder 01.01.1999 25.05.2007
2007 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2007 Bjørg Storås 2 0 sekretær 01.01.1999 31.12.2014
2007 Kristin Evensen 2 0 rådgiver 01.01.2003 25.05.2007
2007 Barbro Noss 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 25.05.2007
2007 Oddgeir Tobiassen 1 0 fagsjef 01.01.2003 25.05.2007
2007 Hilde Brodahl 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 06.07.2009
2008 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2008 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2008 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2008 Marianne Gussiås 2 0 saksbehandler 01.01.2007 31.12.2010
2008 Hilde Brodahl 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 06.07.2009
2008 Bjørg Storås 2 0 sekretær 01.01.1999 31.12.2014
2008 Rolf Tollefsen 1 0 direktør 01.01.2008 31.12.2010
2008 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2008 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2009 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2009 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2009 Marianne Gussiås 2 0 saksbehandler 01.01.2007 31.12.2010
2009 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2009 Bjørg Storås 2 0 sekretær 01.01.1999 31.12.2014
2009 Hilde Brodahl 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 06.07.2009
2009 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022
2009 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2009 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2009 Rolf Tollefsen 1 0 direktør 01.01.2008 31.12.2010
2010 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022
2010 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2010 Bjørg Storås 2 0 sekretær 01.01.1999 31.12.2014
2010 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2010 Rolf Tollefsen 1 0 direktør 01.01.2008 31.12.2010
2010 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2010 Marianne Gussiås 2 0 saksbehandler 01.01.2007 31.12.2010
2010 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2010 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2011 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2011 Bjørg Storås 2 0 sekretær 01.01.1999 31.12.2014
2011 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2011 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2011 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022
2011 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2011 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2012 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2012 Bjørg Storås 2 0 sekretær 01.01.1999 31.12.2014
2012 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2012 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2012 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2012 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2012 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022
2013 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2013 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2013 Bjørg Storås 2 0 sekretær 01.01.1999 31.12.2014
2013 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2013 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2013 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2013 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022
2014 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2014 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2014 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2014 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2014 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2014 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022
2014 Bjørg Storås 2 0 sekretær 01.01.1999 31.12.2014
2015 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022
2015 Kristian Ilner 1 0 seniorrådgiver 01.01.2015 31.12.2018
2015 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2015 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2015 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2015 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2015 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2015 Kristin Mulleng Sezer 2 0 Nestleder 01.01.2015 31.12.2022
2016 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2016 Kristin Mulleng Sezer 2 0 Nestleder 01.01.2015 31.12.2022
2016 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2016 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2016 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022
2016 Kristian Ilner 1 0 seniorrådgiver 01.01.2015 31.12.2018
2016 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2016 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2017 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2017 Kristian Ilner 1 0 seniorrådgiver 01.01.2015 31.12.2018
2017 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2017 Kristin Mulleng Sezer 2 0 Nestleder 01.01.2015 31.12.2022
2017 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2017 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022
2017 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2017 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2018 Bjørg Hustad 2 0 01.01.1987 31.12.2018
2018 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022
2018 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2018 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2018 Kristin Mulleng Sezer 2 0 Nestleder 01.01.2015 31.12.2022
2018 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2018 Kristian Ilner 1 0 seniorrådgiver 01.01.2015 31.12.2018
2018 Vincent Galtung 1 0 lagdommer 01.01.2003 31.12.2018
2019 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2019 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022
2019 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2019 Erik Friis Fæhn 1 0 Førsteamanuensis 01.01.2019 31.12.2022
2019 Kjersti Grindal 2 0 Fagsjef kompetansepolitikk 01.01.2019 31.12.2022
2019 Kristin Mulleng Sezer 2 0 Nestleder 01.01.2015 31.12.2022
2019 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2019 Jan Kristian Pettersen 1 0 Organisasjonskonsulent 01.01.2019 31.12.2022
2020 Jan Kristian Pettersen 1 0 Organisasjonskonsulent 01.01.2019 31.12.2022
2020 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2020 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2020 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2020 Kjersti Grindal 2 0 Fagsjef kompetansepolitikk 01.01.2019 31.12.2022
2020 Erik Friis Fæhn 1 0 Førsteamanuensis 01.01.2019 31.12.2022
2020 Kristin Mulleng Sezer 2 0 Nestleder 01.01.2015 31.12.2022
2020 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022
2021 Elisabeth Berger 2 0 01.01.2007 31.01.2022
2021 Jan Kristian Pettersen 1 0 Organisasjonskonsulent 01.01.2019 31.12.2022
2021 Arvid Eikeland 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2021 Karl Gunnar Kristiansen 1 0 01.01.2007 31.01.2022
2021 Kjersti Grindal 2 0 Fagsjef kompetansepolitikk 01.01.2019 31.12.2022
2021 Erik Friis Fæhn 1 0 Førsteamanuensis 01.01.2019 31.12.2022
2021 Kristin Mulleng Sezer 2 0 Nestleder 01.01.2015 31.12.2022
2021 Anne Katrine Steen Kaels 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2009 31.12.2022