Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Nord-Rogaland

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Nord-Rogaland" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Nord-Rogaland
Utvalgsnummer: 1482
Opprettelsesår: 1982
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Odd Inge Fosen 1 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2004 31.12.2006
2004 Lars Bua 1 0 lege Departementet 01.01.1991 31.12.2006
2004 Odd Våga 1 0 sosionom Departementet 01.01.1982 31.12.2006
2004 Johannes Høyland 1 0 sjåfør Departementet 01.01.2004 31.12.2006
2004 Svein Åge Skålnes 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1993 30.01.2005
2004 Sven Svensen 1 0 pensjonist Departementet 01.01.1982 31.12.2006
2004 Eldbjørg Møgedal 2 0 husmor Departementet 01.01.1997 30.01.2005
2004 Harald Simonsen 1 0 sosionom Departementet 01.01.1982 31.12.2006
2004 Per Annstein Aarvik 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2003 31.12.2004
2004 Bjørn Solbakken 1 55150 førstelagmann Departementet 01.01.2000 31.12.2004
2005 Svein Åge Skålnes 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1993 30.01.2005
2005 Harald Simonsen 1 0 sosionom Departementet 01.01.1982 31.12.2006
2005 Johannes Høyland 1 0 sjåfør Departementet 01.01.2004 31.12.2006
2005 Lars Bua 1 0 lege Departementet 01.01.1991 31.12.2006
2005 Eldbjørg Møgedal 2 0 husmor Departementet 01.01.1997 30.01.2005
2005 Odd Våga 1 0 sosionom Departementet 01.01.1982 31.12.2006
2005 Odd Inge Fosen 1 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2004 31.12.2006
2005 Sven Svensen 1 0 pensjonist Departementet 01.01.1982 31.12.2006
2006 Johannes Høyland 1 0 sjåfør Departementet 01.01.2004 31.12.2006
2006 Harald Simonsen 1 0 sosionom Departementet 01.01.1982 31.12.2006
2006 Odd Inge Fosen 1 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2004 31.12.2006
2006 Odd Våga 1 0 sosionom Departementet 01.01.1982 31.12.2006
2006 Sven Svensen 1 0 pensjonist Departementet 01.01.1982 31.12.2006
2006 Lars Bua 1 0 lege Departementet 01.01.1991 31.12.2006