Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Sør-Rogaland Sørsektor

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Sør-Rogaland Sørsektor" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Sør-Rogaland Sørsektor
Utvalgsnummer: 1483
Opprettelsesår: 1962
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Aud Klingen 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2004 Thor Henning Auestad 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 30.01.2005
2004 Aslaug Berge 2 0 Departementet 01.01.1993 30.01.2005
2004 Harald Christian Knudsen 1 0 psykiater Departementet 01.01.2003 31.12.2006
2004 Harald Bjørnestad 1 0 bydelsoverlege Departementet 01.01.1997 30.01.2005
2004 Eilert Hjørnevik 1 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2004 Helga Robberstad 2 0 pensjonist Departementet 01.01.1980 31.12.2004
2004 Sigmund Hus 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2009
2004 Inghild Salte 2 0 Departementet 01.01.1993 30.01.2005
2004 Hildegunn Sagvaag 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2001 31.12.2008
2004 Arne Landmark 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2004 Astrid Lærdal Frøseth 2 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2005 Aslaug Berge 2 0 Departementet 01.01.1993 30.01.2005
2005 Harald Bjørnestad 1 0 bydelsoverlege Departementet 01.01.1997 30.01.2005
2005 Eilert Hjørnevik 1 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2005 Sigmund Hus 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2009
2005 Arne Landmark 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2005 Inghild Salte 2 0 Departementet 01.01.1993 30.01.2005
2005 Thor Henning Auestad 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 30.01.2005
2005 Aud Klingen 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2005 Hildegunn Sagvaag 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2001 31.12.2008
2005 Jan Otto Gjøse 1 0 sosialsjef Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2005 Astrid Lærdal Frøseth 2 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2005 Harald Christian Knudsen 1 0 psykiater Departementet 01.01.2003 31.12.2006
2006 Jan Otto Gjøse 1 0 sosialsjef Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Astrid Lærdal Frøseth 2 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2006 Sigmund Hus 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2009
2006 Arne Landmark 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2006 Hildegunn Sagvaag 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2001 31.12.2008
2006 Eilert Hjørnevik 1 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2006 Harald Christian Knudsen 1 0 psykiater Departementet 01.01.2003 31.12.2006
2006 Aud Klingen 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2007 Eilert Hjørnevik 1 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2007 Hildegunn Sagvaag 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2001 31.12.2008
2007 Sigmund Hus 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2009
2007 Birger Vårdal 2 0 lege Departementet 01.01.2007 31.12.2007
2007 Aud Klingen 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2007 Astrid Lærdal Frøseth 2 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2007 Arne Landmark 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2007 Jan Otto Gjøse 1 0 sosialsjef Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Arne Landmark 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2008 Jan Otto Gjøse 1 0 sosialsjef Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Eilert Hjørnevik 1 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2008 Aud Klingen 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2008 Sigmund Hus 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2009
2008 Hildegunn Sagvaag 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2001 31.12.2008
2008 Astrid Lærdal Frøseth 2 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2009 Eilert Hjørnevik 1 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2009 Sigmund Hus 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2003 31.12.2009
2009 Aud Klingen 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2009 Astrid Lærdal Frøseth 2 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2009 Arne Landmark 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2010 Aud Klingen 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2010 Eilert Hjørnevik 1 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2003 31.12.2010