Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjonen for Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjonen for Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjonen for Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll
Utvalgsnummer: 1484
Opprettelsesår: 1962
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Monica Fjeldstad 2 0 fylkessekretær Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2004 Gerd Hvoslef 2 0 sosialleder Departementet 01.01.1995 31.12.2005
2004 Erik Blakstvedt 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1992 31.12.2007
2004 Ellen Hjørdis Strande 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2000 31.12.2009
2004 Gunnar Hanssen 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1998 31.12.2007
2004 Odd Magne Mandal 1 0 opplæringsleder Departementet 01.01.1998 31.12.2009
2005 Gerd Hvoslef 2 0 sosialleder Departementet 01.01.1995 31.12.2005
2005 Ellen Hjørdis Strande 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2000 31.12.2009
2005 Erik Blakstvedt 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1992 31.12.2007
2005 Gunnar Hanssen 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1998 31.12.2007
2005 Monica Fjeldstad 2 0 fylkessekretær Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2005 Odd Magne Mandal 1 0 opplæringsleder Departementet 01.01.1998 31.12.2009
2006 Inger Norbye 2 0 sosionom Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2006 Ellen Hjørdis Strande 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2000 31.12.2009
2006 Gunnar Hanssen 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1998 31.12.2007
2006 Erik Blakstvedt 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1992 31.12.2007
2006 Monica Fjeldstad 2 0 fylkessekretær Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2006 Odd Magne Mandal 1 0 opplæringsleder Departementet 01.01.1998 31.12.2009
2007 Ellen Hjørdis Strande 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2000 31.12.2009
2007 Erik Blakstvedt 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1992 31.12.2007
2007 Monica Fjeldstad 2 0 fylkessekretær Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2007 Inger Norbye 2 0 sosionom Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2007 Gunnar Hanssen 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1998 31.12.2007
2007 Odd Magne Mandal 1 0 opplæringsleder Departementet 01.01.1998 31.12.2009
2008 Odd Magne Mandal 1 0 opplæringsleder Departementet 01.01.1998 31.12.2009
2008 Ellen Hjørdis Strande 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2000 31.12.2009
2008 Inger Norbye 2 0 sosionom Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2008 Monica Fjeldstad 2 0 fylkessekretær Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2009 Inger Norbye 2 0 sosionom Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2009 Monica Fjeldstad 2 0 fylkessekretær Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2009 Odd Magne Mandal 1 0 opplæringsleder Departementet 01.01.1998 31.12.2009
2009 Ellen Hjørdis Strande 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2000 31.12.2009