Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjonen for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjonen for Helse Nordmøre og Romsdal HF" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjonen for Helse Nordmøre og Romsdal HF
Utvalgsnummer: 1488
Opprettelsesår: 1962
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Sissel Tove Sandnes 2 0 hjelpepleier Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2004 Roald Småge 1 0 senioringeniør Departementet 01.01.2002 31.12.2007
2004 Geir A Kristoffersen 1 0 kommuneadvokat Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2004 Torbjørn Inge Kvernberg 1 0 lege Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2004 Ingunn B. Ranheim 2 0 lege Departementet 01.01.1989 31.12.2008
2004 Magne Nerland 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1998 31.12.2007
2004 Kari Gaustadnes Hoel 2 0 sogneprest Departementet 01.01.1992 31.12.2004
2005 Ingunn B. Ranheim 2 0 lege Departementet 01.01.1989 31.12.2008
2005 Torbjørn Inge Kvernberg 1 0 lege Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2005 Geir A Kristoffersen 1 0 kommuneadvokat Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2005 Roald Småge 1 0 senioringeniør Departementet 01.01.2002 31.12.2007
2005 Oddbjørn Solenes 1 0 lensmann Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2005 Sissel Tove Sandnes 2 0 hjelpepleier Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2005 Magne Nerland 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1998 31.12.2007
2005 Vegard Skrede 1 0 sykepleier Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Torbjørn Inge Kvernberg 1 0 lege Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2006 Geir A Kristoffersen 1 0 kommuneadvokat Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2006 Vegard Skrede 1 0 sykepleier Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Magne Nerland 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1998 31.12.2007
2006 Roald Småge 1 0 senioringeniør Departementet 01.01.2002 31.12.2007
2006 Sissel Tove Sandnes 2 0 hjelpepleier Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2006 Ingunn B. Ranheim 2 0 lege Departementet 01.01.1989 31.12.2008
2006 Oddbjørn Solenes 1 0 lensmann Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Magne Nerland 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1998 31.12.2007
2007 Oddbjørn Solenes 1 0 lensmann Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Roald Småge 1 0 senioringeniør Departementet 01.01.2002 31.12.2007
2007 Ingunn B. Ranheim 2 0 lege Departementet 01.01.1989 31.12.2008
2007 Vegard Skrede 1 0 sykepleier Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Geir A Kristoffersen 1 0 kommuneadvokat Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2007 Sissel Tove Sandnes 2 0 hjelpepleier Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2007 Torbjørn Inge Kvernberg 1 0 lege Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2008 Oddbjørn Solenes 1 0 lensmann Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Ingunn B. Ranheim 2 0 lege Departementet 01.01.1989 31.12.2008
2008 Vegard Skrede 1 0 sykepleier Departementet 01.01.2005 31.12.2008