Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjon II Lovisenberg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjon II Lovisenberg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjon II Lovisenberg
Utvalgsnummer: 1496
Opprettelsesår: 1990
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Unn Beate Kristensen 2 0 lege Departementet 01.01.1996 31.12.2004
2004 Petter Jean Johnsen 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1990 31.12.2008
2004 Reidar Otto Weng 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1990 31.12.2004
2005 Petter Jean Johnsen 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1990 31.12.2008
2005 Arild Farstadvoll 1 5930 fylkesnemndsleder Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Petter Jean Johnsen 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1990 31.12.2008
2006 Arild Farstadvoll 1 5930 fylkesnemndsleder Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Petter Jean Johnsen 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1990 31.12.2008
2007 Arild Farstadvoll 1 5930 fylkesnemndsleder Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Petter Jean Johnsen 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1990 31.12.2008
2008 Arild Farstadvoll 1 5930 fylkesnemndsleder Departementet 01.01.2005 31.12.2008