Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjonen for Blakstad sykehus og Asker- og Bærumklinikken

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjonen for Blakstad sykehus og Asker- og Bærumklinikken" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjonen for Blakstad sykehus og Asker- og Bærumklinikken
Utvalgsnummer: 1498
Opprettelsesår: 1961
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Joacim Solum 1 0 student Departementet 01.01.2004 31.12.2006
2004 Inger Kurland 2 0 pensjonist Departementet 01.01.1988 31.12.2004
2004 Rolf Holth 1 0 lege Departementet 01.01.1987 31.12.2004
2004 Jan L. Rodtwitt 1 0 lege Departementet 01.01.1993 31.12.2004
2004 Bjørn Lindstad 1 0 prosjektleder Departementet 01.01.1998 31.12.2006
2004 Jan E. Aarsland Olsson 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1998 31.12.2004
2004 Eva Loe Dolva 2 0 pensjonist Departementet 01.01.1996 31.12.2006
2004 Tone Wilberg 2 0 fylkesnemndsleder Departementet 01.01.1991 31.12.2004
2005 Bjørn Lindstad 1 0 prosjektleder Departementet 01.01.1998 31.12.2006
2005 Eva Loe Dolva 2 0 pensjonist Departementet 01.01.1996 31.12.2006
2005 Joacim Solum 1 0 student Departementet 01.01.2004 31.12.2006
2006 Joacim Solum 1 0 student Departementet 01.01.2004 31.12.2006
2006 Eva Loe Dolva 2 0 pensjonist Departementet 01.01.1996 31.12.2006
2006 Bjørn Lindstad 1 0 prosjektleder Departementet 01.01.1998 31.12.2006
2007 Evelyn Svea 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2008 Evelyn Svea 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2009 Evelyn Svea 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2010 Evelyn Svea 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2007 31.12.2010