Forvaltningsdatabasen

Varslingsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Varslingsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Varslingsutvalget
Utvalgsnummer: 15
Opprettelsesår: 2016
Tilhørende departement: Arbeids- og sosialdepartementet
Opphørsår: 2018
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2015 Arbeids- og sosialdepartementet
2016 Arbeids- og sosialdepartementet
2017 Arbeids- og sosialdepartementet
2018 Arbeids- og sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2016 Anne Cathrine Frøstrup 2 0 direktør 01.01.2016 01.03.2018
2016 Jan Erik Skog 1 0 pensjonist 01.01.2016 01.03.2018
2016 Tron Dalheim 1 0 advokat 01.01.2016 01.03.2018
2016 Hanne M. Meldal 2 0 seniorrådgiver 01.01.2016 01.03.2018
2016 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.2016 01.03.2018
2016 Birthe Eriksen 2 0 advokat og partner 01.01.2016 01.03.2018
2016 Henrik Dahle 1 0 fagsjef 01.01.2016 01.03.2018
2016 Cathrine Opstad Sunde 2 0 advokat 01.01.2016 01.03.2018
2016 Bente Stenberg-Nilsen 2 0 fagsjef 01.01.2016 01.03.2018
2016 Julie Elisabeth Risnes 2 0 rådgiver 01.01.2016 01.03.2018
2016 Katrine Rygh Monsen 2 0 advokat 01.01.2016 01.03.2018
2016 Stig Berge Matthiesen 1 0 professor 01.01.2016 01.03.2018
2017 Bente Stenberg-Nilsen 2 0 fagsjef 01.01.2016 01.03.2018
2017 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.2016 01.03.2018
2017 Tron Dalheim 1 0 advokat 01.01.2016 01.03.2018
2017 Stig Berge Matthiesen 1 0 professor 01.01.2016 01.03.2018
2017 Jan Erik Skog 1 0 pensjonist 01.01.2016 01.03.2018
2017 Anne Cathrine Frøstrup 2 0 direktør 01.01.2016 01.03.2018
2017 Katrine Rygh Monsen 2 0 advokat 01.01.2016 01.03.2018
2017 Julie Elisabeth Risnes 2 0 rådgiver 01.01.2016 01.03.2018
2017 Cathrine Opstad Sunde 2 0 advokat 01.01.2016 01.03.2018
2017 Hanne M. Meldal 2 0 seniorrådgiver 01.01.2016 01.03.2018
2017 Birthe Eriksen 2 0 advokat og partner 01.01.2016 01.03.2018
2017 Henrik Dahle 1 0 fagsjef 01.01.2016 01.03.2018
2018 Bente Stenberg-Nilsen 2 0 fagsjef 01.01.2016 01.03.2018
2018 Hanne M. Meldal 2 0 seniorrådgiver 01.01.2016 01.03.2018
2018 Tron Dalheim 1 0 advokat 01.01.2016 01.03.2018
2018 Jan Erik Skog 1 0 pensjonist 01.01.2016 01.03.2018
2018 Stig Berge Matthiesen 1 0 professor 01.01.2016 01.03.2018
2018 Julie Elisabeth Risnes 2 0 rådgiver 01.01.2016 01.03.2018
2018 Birthe Eriksen 2 0 advokat og partner 01.01.2016 01.03.2018
2018 Eli Mette Jarbo 2 0 fagdirektør 01.01.2016 01.03.2018
2018 Cathrine Opstad Sunde 2 0 advokat 01.01.2016 01.03.2018
2018 Henrik Dahle 1 0 fagsjef 01.01.2016 01.03.2018
2018 Anne Cathrine Frøstrup 2 0 direktør 01.01.2016 01.03.2018
2018 Katrine Rygh Monsen 2 0 advokat 01.01.2016 01.03.2018