Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjonen for Universitetssykehuset Nord-Norge HF allmenn- og spesialpsykiatriske avd. og Psyk. senter for Tromsø og Karlsøy

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjonen for Universitetssykehuset Nord-Norge HF allmenn- og spesialpsykiatriske avd. og Psyk. senter for Tromsø og Karlsøy" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjonen for Universitetssykehuset Nord-Norge HF allmenn- og spesialpsykiatriske avd. og Psyk. senter for Tromsø og Karlsøy
Utvalgsnummer: 1501
Opprettelsesår: 1962
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Toril Agnete Larsen 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2004 31.12.2009
2004 Herbjørn Lysnes 1 0 laboratoriebestyrer Departementet 01.01.1983 31.12.2007
2004 Venche Langstrand 2 0 hjelpepleier Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2004 Liv Berit Knudsen 2 0 høyskolelektor Departementet 01.01.1996 28.12.2004
2004 Eigil Thorsen 1 0 lege Departementet 01.01.1986 31.12.2011
2005 Eigil Thorsen 1 0 lege Departementet 01.01.1986 31.12.2011
2005 Herbjørn Lysnes 1 0 laboratoriebestyrer Departementet 01.01.1983 31.12.2007
2005 Venche Langstrand 2 0 hjelpepleier Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2005 Toril Agnete Larsen 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2004 31.12.2009
2006 Herbjørn Lysnes 1 0 laboratoriebestyrer Departementet 01.01.1983 31.12.2007
2006 Eigil Thorsen 1 0 lege Departementet 01.01.1986 31.12.2011
2006 Venche Langstrand 2 0 hjelpepleier Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2006 Toril Agnete Larsen 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2004 31.12.2009
2007 Venche Langstrand 2 0 hjelpepleier Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2007 Herbjørn Lysnes 1 0 laboratoriebestyrer Departementet 01.01.1983 31.12.2007
2007 Eigil Thorsen 1 0 lege Departementet 01.01.1986 31.12.2011
2007 Toril Agnete Larsen 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2004 31.12.2009
2008 Eigil Thorsen 1 0 lege Departementet 01.01.1986 31.12.2011
2008 Toril Agnete Larsen 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2004 31.12.2009
2008 Venche Langstrand 2 0 hjelpepleier Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2009 Toril Agnete Larsen 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2004 31.12.2009
2009 Eigil Thorsen 1 0 lege Departementet 01.01.1986 31.12.2011
2009 Venche Langstrand 2 0 hjelpepleier Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2010 Eigil Thorsen 1 0 lege Departementet 01.01.1986 31.12.2011
2010 Venche Langstrand 2 0 hjelpepleier Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2011 Venche Langstrand 2 0 hjelpepleier Departementet 01.01.2002 31.12.2011
2011 Eigil Thorsen 1 0 lege Departementet 01.01.1986 31.12.2011