Forvaltningsdatabasen

Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget)
Utvalgsnummer: 15010000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 05.01.1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Avgjør forbrukerkjøpstvister vedr. varer (ikke tjenester) som ikkeer løst i Forbrukerrådet, etter begjæring fra en av partene.Avgjørelsen er bindende.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 10 0 22 351000 Annen instans
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 10 0 20 460045 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 0 0 22 190558 Annen instans
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 10 0 22 152382 Annen instans
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 24 218892 Annen instans
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 27 211534 Annen instans
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 18 180970 Annen instans
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 19 183272
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 17 217958
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 19 196900
1990 Familie- og forbrukerdepartementet 11 0 18 22410
1991 Barne- og familiedepartementet 11 0 16 180689
1992 Barne- og familiedepartementet 11 0 24 277888
1993 Barne- og familiedepartementet 11 0 24 1664000
1994 Barne- og familiedepartementet 11 0 23 1700000
1995 Barne- og familiedepartementet 11 0 23 1686900
1996 Barne- og familiedepartementet 11 0 23 278069
1997 Barne- og familiedepartementet 11 0 26 307375
2002 Barne- og familiedepartementet 24 515408
2003 Barne- og familiedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Marianne Seip Haugsnes 2 104 Redaktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Skaug 1 104 Sekretariatsleder I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Fredrik Evang 1 219 Advokat I statsråd 1970 1970
1980 Nestleder Frederik Zimmer 1 301 Førstelektor I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Unni Fevang 2 721 Syerske Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jan Hesselroth 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Skaug 1 104 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Stein Grahm 1 219 Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Salbu 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Truls Øvreseth Nilsen 1 231 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Torild Lien Utvik 2 301 Student I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Jan Hesselroth 1 301 Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Unni Fevang 2 721 Syerske Av departement 1970 1970
1983 Leder Kai Kriyger 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Skaug 1 104 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Stein Grahm 1 219 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Truls Øvreseth Nilsen 1 231 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jan Hesselroth 1 301 Advokat Av departement 1970
1984 Nestleder Trygve Bergsåker 1 301 Amanuensis Av departement 1970
1985 Nestleder Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslekto I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Beate Lindseth 2 1504 Forretningsdriven Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslekto I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Beate Lindseth 2 1504 Forretningsdriven Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslek I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kjersti Bergholtz 2 301 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Beate Lindseth 2 1504 Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kjersti Bergholtz 2 301 Sekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Beate Lindseth 2 1504 Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gunnar Skaug 1 104 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Salbu 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Stein Grahm 1 219 Advokat Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Marianne Seip Haugsnes 2 301 I statsråd 1970 1970
1989 Nestleder Trygve Bergsåker 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokat I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Jan Hesselroth 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslek I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Kjersti Bergholtz 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1989 Leder Kai Kriyger 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Beate Lindseth 2 1504 Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokat I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Anne Elind 2 220 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Nestleder Hilde Wiesener Haga 2 301 Lagdommer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokat I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Stein Grahm 1 219 Advokat Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Anne Elind 2 220 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1993 Leder Trygve Bergsåker 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Jan Hesselroth 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1993 Nestleder Hilde Wiesener Haga 2 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Bjørn Erik Thon 1 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1993 Nestleder Kirsti Strøm Bull 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Marianne Seip Haugsnes 2 301 I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Kjersti Bergholtz 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Sigrid Gramdal 2 602 I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Beate Lindseth 2 1504 Av departement 1970 1970
1994 Nestleder Jan Eina Barbo 1 219 Universitetssti Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bjørn Erik Thon 1 301 Dommerfullmekti Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sigrid Gramdal 2 602 I statsråd 1970
1995 Nestleder Jan Eina Barbo 1 219 Universitetssti Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Erik Thon 1 301 Dommerfullmekti Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sigrid Gramdal 2 602 I statsråd 1970
1996 Nestleder Jan Einar Barbo 1 219 Universitetssti Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Harald Ulrich M Sverdrup 1 219 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Erik Thon 1 301 Dommerfullmekti Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sigrid Gramdal 2 602 I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Knut Gjertsen 1 219 Pensjonist Av departement 1970
1997 Nestleder Jan Einar Barbo 1 219 Universitetssti Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Stein Grahm 1 219 Advokat Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Harald Ulrich M Sverdrup 1 219 Advokat Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Jan Hesselroth 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Marianne Seip Haugsnes 2 301 I statsråd 1970 1970
1997 Vanlig medlem Marianne Gran Juriks 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1997 Nestleder Hilde Wiesener Haga 2 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1997 Leder Trygve Bergsåker 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Kjersti Bergholtz 2 301 Seksjonssjef Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Beate Lindseth 2 1504 Av departement 1970 1970
2002 Harald Ulrich Muri Sverdrup 219 Advokat
2002 Stein Hugo Grahm 219 Advokat
2002 Ingrid Thinn Bjerke 220 Direktør
2002 Marianne Gran Juriks 301 Forhandlingsdirektør
2002 Hilde Britt S. Mellbye 301 Adm. Direktør
2002 Jan Hesselroth 301 Advokat
2002 Kari-Elisabeth Skotnes 301 Seniorkonsulent
2002 Kjersti Bergholtz 301 Seksjonssjef
2002 Leder Trygve Bergsåker 301 Førsteamanuensis
2002 Nestleder Hilde Wiesener Haga 301 Lagdommer
2002 Nestleder Irene Vanja Dahl 1902 Amanuensis
2003 Kjersti Bergholtz Seksjonssjef
2003 Marianne Gran Juriks Forhandlingsdirektør
2003 Kari-Elisabeth Skotnes Seniorkonsulent
2003 Hilde Britt S. Mellbye Adm. Direktør
2003 Stein Hugo Grahm Advokat
2003 Leder Trygve Bergsåker Førsteamanuensis
2003 Harald Ulrich Muri Sverdrup Advokat
2003 Nestleder Irene Vanja Dahl Amanuensis
2003 Nestleder Hilde Wiesener Haga Lagdommer
2003 Jan Hesselroth Advokat
2003 Ingrid Thinn Bjerke Direktør