Forvaltningsdatabasen

Handlingsutvalget mot barneulykker (HUMBU)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Handlingsutvalget mot barneulykker (HUMBU)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Handlingsutvalget mot barneulykker (HUMBU)
Utvalgsnummer: 15029000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 1981 av Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Mandat:
Utvalget skal:- styrke og samordne offentlige myndigheters virksomhet for åforebygge ulykker blant barn- samle inn og analysere data om barneulykker- informere om ulykkesrisiko, ulykkesmønster og årsaker tilbarneulykker- vurdere og prøve å få gjennomført
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 5 7 171700 Annen instans
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 5 10 2614000 Annen instans
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 3 8 2511666 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig varamedlem Odvar Hedlund 1 219 Sjefsarkitekt Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Marit Christie 2 220 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ivar Jørgensen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ragnhild Haug 2 301 Avdelingsarkitekt Av departement 1970 1970
1981 Leder Sverre Røed Larsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Liv A.k. Solhjell 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Rita Jonsson 2 301 Konsulent 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jens Steen 1 301 Overlege Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ola Bettum 1 301 Avdelingsarkitekt Av departement 1970 1970
1981 Nestleder Lena Finckenhagen 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Annichen Hauan 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Leder Annichen Hauan 2 301 Utvalgsleder Av departement 1970 1970